Upcoming events

Aamiaistilaisuus 25.4.2018

Past events

Royalty Breakfast 2017 | 11.10.2017

European vs Russian Approach

Seminar material
[The seminar presentation material will be added shortly]

Coffee at Alder & Sound’s | 24.8.2017

When liquidity matters – Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa

Breakfast at Alder & Sound’s | 27.4.2017

Emphasis on consistency – Siirtohinnoittelun uudistuneet dokumentointi- ja raportointisäännökset

A&S Tax Day | Spring 2017 (23.3.2017)

Verotusmenettelylain muutokset

Breakfast at Alder & Sound’s | 12.10.2016

At the crossroads – Ajankohtaiskatsaus kansainvälisen verotuksen toimintaympäristöön

Breakfast at Alder & Sound’s | 15.9.2016

Under scrutiny – Valmistautuminen ja toiminta verotarkastustilanteessa

Breakfast at Alder & Sound’s | 8.6.2016

Striving for transparency – Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa

Breakfast at Alder & Sound’s | 17.3.2016

Work ahead – Kiinteät toimipaikat kansainvälisessä verotuksessa

Breakfast at Alder & Sound’s | 9.3.2016

Work ahead – Uudistuneet vaatimukset siirtohinnoitteludokumentaatiolle ja sisäisille sopimuksille

Breakfast at Alder & Sound’s | 17.11.2015

Are you ready for a new era? – BEPS-hankkeen loppuraportit ja tulossa olevat muutokset

Breakfast at Alder & Sound’s | 14.10.2015

Are you ready for a new era? – BEPS-hankkeen loppuraportit ja tulossa olevat muutokset

Breakfast at Alder & Sound’s | 23.9.2015

Harness the power – Käyttöpääoman tehokas hallinta ja optimointi veroratkaisujen avulla

Breakfast at Alder & Sound’s | 3.6.2015

Can’t touch this – Aineettomat omaisuuserät kansainvälisessä verotuksessa

Breakfast at Alder & Sound’s | 20.5.2015

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – Ajankohtaiskatsaus BEPS-hankkeen etenemiseen

Breakfast at Alder & Sound’s | 23.4.2015

Enter no man’s land – Tullit ja arvonlisäverot kansainvälisessä liiketoiminnassa

Breakfast at Alder & Sound’s | 3.12.2014

Continuous search for the perfect one – Konsernirakenteen ja toimintamallin optimointi

Coffee at Alder & Sound’s | 30.9.2014

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – Ajankohtaiskatsaus BEPS-hankkeen etenemiseen

Breakfast at Alder & Sound’s | 17.9.2014

Mastering the high-wire act – Kiinteät toimipaikat kansainvälisessä verotuksessa

Breakfast at Alder & Sound’s | 29.5.2013

Liiketoimintamallien optimointi: Keskitetyn päämiesmallin houkuttelevuus kasvussa

Breakfast at Alder & Sound’s | 14.2.2013

Vuoden lopussa toteutettavat siirtohintaoikaisut: teoria ja käytäntö, vaihtoehdot ja vaikutukset

Coffee at Alder & Sound’s | 4.12.2012

Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta

Breakfast at Alder & Sound’s | 22.11.2012

Rojaltimaksut osana kansainvälistä liiketoimintaa: vero- ja siirtohinnoittelunäkökulmien huomioiminen

Breakfast at Alder & Sound’s | 5.10.2012

Siirtohinnoittelumenetelmät: vaihtoehdot, tehokas soveltaminen ja verrokkianalyysien hyödyntäminen

Breakfast at Alder & Sound’s | 24.5.2012

Konsernipalvelut ja palvelumaksujärjestelmät – kustannusten kattamista vai verosuunnittelua?

For more information and other inquiries, please contact us. Contact

Back To Top