Blogi

Arvonlisäveron vähennysoikeuden yleiset edellytykset

EtusivuBlogiArvonlisäveron vähennysoikeuden yleiset edellytykset

10.5.2023 | Sini Paljärvi

VÄHENNYSOIKEUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA  OSA I: VÄHENNYSOIKEUDEN YLEISET EDELLYTYKSET 

Arvonlisäverojärjestelmän tarkoituksena on, että arvonlisävero sisältyy tavaran tai palvelun lopullisen kuluttajan ostohintaan vain kertaalleen, riippumatta siitä kuinka monta myyntiporrasta kyseinen tavara tai palvelu on käynyt läpi ennen lopulliselle kuluttajalle päätymistä. Jotta tavaroiden tai palveluiden lopullinen ostohinta ei sisältäisi arvonlisäveroa moninkertaisena, arvonlisäverojärjestelmän olennaisena osana on vähennysoikeus.  

Blogin luettuasi ymmärrät mitä arvonlisäveron vähennysoikeus tarkoittaa ja mitkä arvonlisäverotuksen vähennysoikeuden yleiset edellytykset ovat.

 

Mitä arvonlisäveron vähennysoikeus tarkoittaa? 

Käytännössä vähennysoikeus tarkoittaa sitä, että arvonlisäverovelvollinen myyjä lisää myyntihintoihinsa arvonlisäveron ja tilittää tämän arvonlisäveron verottajalle, mutta vähentää kyseisestä myynnin perusteella tilitettävästä arvonlisäverosta omiin ostoihinsa sisältyneet arvonlisäverot. Lähtökohtaisesti kaikki arvonlisäverollista liiketoimintaa varten suoritetut arvonlisäverolliset ostot ovat arvonlisäverovelvolliselle myyjälle vähennyskelpoisia, jollei laissa ole vähennysoikeutta erikseen rajattu pois. Käytännössä verovelvollisen myyjän vähennysoikeus ostojen sisältämistä arvonlisäveroista ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Blogisarjassamme tulemme keskittymään vähennysoikeuteen liittyviin yleisiin edellytyksiin, rajoituksiin sekä oikeuskäytäntöön.  

Lähtökohtaisesti kaikki arvonlisäverollista liiketoimintaa varten suoritetut arvonlisäverolliset ostot ovat arvonlisäverovelvolliselle myyjälle vähennyskelpoisia.

 
Vähennysoikeuden yleiset edellytykset 

Arvonlisäverovelvollisuus 

 Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että vähennyksen tekijä on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity. Mikäli ostolaskun saanut toimija ei ole velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi esim. vähäisen liiketoiminnan harjoittajana (liikevaihto ei ylitä 15 000 euroa), ei kyseisellä toimijalla ole vähennysoikeutta ostojensa sisältämistä arvonlisäveroista. 

 Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että vähennyksen tekijä on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity.

 Lisäksi kotimaisissa ostoissa vähennysoikeuden edellytyksenä on, että osto on tehty toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Mikäli ostolaskuun on merkitty arvonlisäveron määrä, on ostajalla lähtökohtaisesti arvonlisäverosta vähennysoikeus, jos myyjä harjoittaa toimintaa, josta hän olisi velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka myyjä olisikin laiminlyönyt rekisteröintivelvoitteensa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 20.6.2002 T 1550, mukaan vuokralaisella ei kuitenkaan ollut vähennysoikeutta vuokranantajan veloittamasta arvonlisäverosta, kun vuokranantaja ei ollut erikseen hakeutunut tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, sillä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen on yleisesti arvonlisäverotonta. Ostolaskuun merkitty arvonlisäveron määrä ei siis luo ostajalle vähennysoikeutta, jos osto koskee sellaista myyntiä, josta myyjän ei ole tilitettävä arvonlisäveroa. 

 Arvonlisäverollinen ostolasku 

Vähennysoikeuden yleinen edellytys on, että ostajalla on ostamastaan tavarasta tai palvelusta myyjän antama laskumerkintävaatimukset täyttävä lasku. Siten ostajan vähennysoikeuden edellytykseksi on asetettu huolellisuusvelvoite. AVL 209 i §:n kohtuullistamissäännöksen mukaan Verohallinto voi kuitenkin hyväksyä vähennyksen, vaikka verovelvollisella ei olisi lain vaatimusten mukaista laskua tai tositetta, jos verovelvollinen ostaja pystyy muutoin osoittamaan olevansa oikeutettu vähennykseen.  

 Arvonlisäverollinen liiketoiminta 

Jotta hankintojen sisältämistä arvonlisäveroista on vähennysoikeus, hankintojen tulee kohdistua arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankintojen tulee kohdistua arvonlisäverovelvollisen myynteihin, joista myyjä tilittää arvonlisäveroa joko: 

  • Yleisen 24 % arvonlisäverokannan mukaan  
  • Alennettujen verokantojen (14 % ja 10 %) mukaan; tai 
  • Nollaverokannan mukaan 
    • Nollaverokannan alaista myyntiä on esimerkiksi vientikauppa sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynti EU:n ulkopuolelle 

Arvonlisäverovelvollisella myyjällä ei ole vähennysoikeutta sellaisista ostoista, jotka kohdistuvat myyjän arvonlisäverottomaan toimintaan, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden myyntiin, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myyntiin (muualle kuin EU:n ulkopuolelle) tai verottomiin kiinteistön luovutuksiin. 

Jo tavaroiden ja palveluiden osto tulevaa tai suunniteltua arvonlisäverollista liiketoimintaa varten oikeuttaa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymiseen ja ostojen sisältämien arvonlisäverojen vähennysoikeuteen, vaikka kyseinen myyjä ei koskaan tulisikaan tekemään arvonlisäverollisia myyntejä (C-110/94 Inzo v. Belgische Staat). Olennaista on osoittaa, että verovelvollinen on aikonut aloittaa arvonlisäverollisen liiketoiminnan ja kyseiset hankinnat on tehty tätä suunniteltua arvonlisäverollista liiketoimintaa varten. 

Arvonlisäverollisen liiketoiminnan ei myöskään tarvitse olla kannattavaa, jotta siihen sisältyvistä ostoista olisi vähennysoikeus (C-267/15 Gemeente Woerden) 

Arvonlisäverollisen omaan liiketoimintaan kohdistuvat hankinnat 

Jotta hankintojen sisältämistä arvonlisäveroista olisi vähennysoikeus, kyseisten hankintojen tulee koskea arvonlisäverovelvollisen omaa arvonlisäverollista liiketoimintaa.  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 14.6.2013 T 1970 koski tilannetta, jossa A Oy oli konsernin emoyhtiönä maksanut sille osoitetun laskun saksalaiselle konsultointialan yritykselle D. Lasku oli aiheutunut D:n suorittamasta due diligence-tarkastuksesta. Tarkastus oli kohdistunut saksalaiseen yhtiöön C, jonka osakkeet A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B oli ostanut. Asiassa ei ollut ilmennyt, että kyseisiä konsultointipalveluita olisi hankittu A Oy:n omaa arvonlisäverollista liiketoimintaa varten eikä A Oy ollut laskuttanut kuluja edelleen yhtiölle B. A Oy:lla ei ollut vähennysoikeutta kyseisten kulujen sisältämistä arvonlisäveroista, sillä kulut eivät liittyneet A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan vaan kyse oli B:n liiketoimintaan liittyvistä hankinnoista. 

On tärkeää, että arvonlisäverolliset kulut kohdistetaan oikealle konserniyhtiölle.

Myös konserniyhtiöiden arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy siten itsenäisesti ja onkin tärkeää, että arvonlisäverolliset kulut kohdistetaan oikealle konserniyhtiölle, jotta hankintojen sisältämistä arvonlisäveroista on vähennysoikeus. Mikäli esimerkiksi konsernin emoyhtiö ostaa jonkin toisen konserniyhtiön liiketoimintaan kohdistuvan arvonlisäverollisen tavaran tai palvelun ja veloittaa tämän edelleen kyseiselle konserniyhtiölle, on emoyhtiöllä hankinnan sisältämästä arvonlisäverosta vähennysoikeus. 

 


VINKKI

Katso webinaaritallenne ja lataa materiaali | ALV: Vähennysoikeus ja erityistilanteet


 

 

Tämä blogikirjoitus on osa blogisarjaa, joka käsittelee arvonlisäveron vähennysoikeuden yleisiä edellytyksiä, rajoituksia sekä vähennysoikeuteen liittyvää oikeuskäytäntöä.  

Blogisarjan seuraava osa tulee käsittelemään vähennysoikeuden yleisiä rajoituksia, yleiskulujen käsitettä sekä muun muassa vähennysoikeutta tilanteessa, jossa arvonlisäverovelvollinen harjoittaa sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta liiketoimintaa. 

 

Haluamme olla avuksi! 

Me Alder & Soundilla autamme mielellämme muutoksiin valmistautumisessa. Ole yhteydessä niin keskustellaan tarkemmin! Tutustu myös palveluihimme

+358 44 347 7837Näytä profiili 

Sini Paljärvi

Senior Associate

+358 50 361 5136Näytä profiili 

Katja Rajala

Senior Associate

+358 40 579 6942Näytä profiili 

Lotta Kallio

Senior Associate

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.