Blogi

Hallituksen tukitoimia yritysten talousahdinkoon

EtusivuBlogiHallituksen tukitoimia yritysten talousahdinkoon

9.4.2020 | Suvi Vänskä

HALLITUKSEN TUKITOIMIA YRITYSTEN TALOUSAHDINKOON  

Maailmanlaajuinen koronavirus on aiheuttanut Suomessa merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Vaikutukset ovat kohdistuneet ensi vaiheessa erityisesti palveluyrityksiin, muun muassa matkailu- ja ravintola-alalle, mutta vaikutukset tulevat kohdentumaan ajan myötä useisiin eri toimialoihin. Vaikutukset ovat välittömiä esimerkiksi monien yksinyrittäjien ja pk-yritysten liiketoiminnassa. Kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten osalta  koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset ovat näkyneet jo pidempään markkina-tuotanto– ja logistiikkaketjuhäiriöinä. Vaikka akuutein kriisi väistyisi nopeastikin, taloudellisen epävarmuuden ja taantuman  ennakoidaan jatkuvan pidempään. 

Millaista apua valtio tarjoaa yrityksille koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikutuksiin? 

Hallitus pyrkii yritysrahoituksella (suorilla yritystuilla ja lainojen takauksilla) muiden toimenpiteiden  ohella  turvaamaan sen, että yritykset pystyisivät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruskriisin jälkeen. Tätä tavoitetta varten hallitus on valmistellut noin 15 miljardin euron tukipaketin yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. Lisäksi hallitus ilmoitti keskiviikkona 8.4, että yritystoiminnan turvaamiseksi tarkoitettua apua lisätään noin miljardilla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla yrityksiä rahoittavat Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy eli Tesi. 

Finnveran takaustuotteet 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen yrityksillä on puutetta käyttöpääomasta, joiden rahoitusta valtio on ilmoittanut  tukevansa Finnveran takauksilla. Finnveran rahoitusvaltuudet nostetaan 12 miljardiin euroon. Lisärahoituksen piiriin kuuluvat pk- ja midcap-sektorin yritykset, joiden pankkilaina on Finnveran takaama tai joilla on lainaa suoraan Finnveralta, tai joiden käyttöpääomatarve on lisääntynyt koronavirustilanteesta johtuen ja joille voidaan myöntää uutta pankkirahoitusta. 

Koronavirustilanteessa Finnvera ei myönnä lainkaan lainoja, vaan sen toimintaa keskitetään nyt takausten antamiseen (50-80% luoton määrästä) pankkien myöntämiin lainoihin. Finnvera myös alentaa ja yksinkertaistaa käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti (1.3.2020 lähtien myönnetyt takaukset). Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli kolme vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast track -menettelyn vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 0,95 % tai 1,75 % riippuen yrityksestä. Lisäksi alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. 

Finnvera on kehottanut yrityksiä ottamaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä omaan pankkiin, kun koronavirustilanteesta johtuvia yllättäviä rahoitustarpeita ilmenee. 

Business Finlandin avustusvaltuus 

Business Finlandin avustusvaltuutta lisättiin 700 miljoonaa euroa käytettäväksi nopeisiin yrityksiä tukeviin toimiin. Business Finlandin rahoitusta myönnetään, jotta yritykset pystyisivät kehittämään uusia ratkaisuja tuotteisiin, toimintatapoihin tai tuotantoon liittyen. Koronatilanteen vuoksi Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalveluaesiselvitysrahoituksen ja kehittämisrahoituksen. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja midcap-yrityksille, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa.  

Rahoituspäätöksiä on tehty 20.3.2020 alkaen. Yritys ei voi hakea molempia Business Finlandin tarjoamia rahoituksia samanaikaisesti. 

Muuta Business Finlandin rahoitusta voi hakea normaalisti. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia. 

ELY-keskusten myöntämät yritystuet 

Hallitus lisäsi ELY-keskusten myöntämien yritystukien myöntämisvaltuutta 200 miljoonaa euroaYritys voi hakea avustusta tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiinTilanneanalyysiin myönnetyn  avustuksen turvin yritys voi selvittää ja suunnitella toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen tai tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. 

Avustusta voidaan myöntää, jos yrityksen toiminta on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. Avustusten haku on auki ja avustuksia myönnetään ja maksetaan normaaliin tapaan. 

Teollisuussijoituksen uusi rahoitusohjelma 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitetaan keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta, liikevaihtoa vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa. 

Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi. Väliaikaisesta ohjelmasta tehdyt sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten maksuvalmiuskriisiin. Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta tiistaista 14.4.2020 alkaen. Tesi julkaisee tällöin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta. 

Yksinyrittäjien toimintatuki 

Myös yksinyrittäjät voivat hakea tukea koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu siitä kunnasta, mihin yritys on rekisteröity. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian ja kunnat tiedottavat tuen avautumisesta sekä hakuohjeista. 

Voimmeko olla jotenkin avuksi? 


Kirjoittaja toimii vero- ja lakipalveluiden vetäjänä. Suvilla on laajamittainen kokemus kotimaisten sekä kansainvälisten yritysten ja myös yksityishenkilöiden vero- ja lakiasioiden neuvonnasta. Lisäksi hän on julkaissut monia kirjoituksia alan julkaisuissa. 

Koronaviruksen aiheuttaman vaikean tilanteen takia tarjoamme mielellämme apua rahoitushakemusten jättämiseen sekä muihin poikkeustilanteen aiheuttamiin ongelmiin yrityksesi toiminnassaKatso erittäin edullisesti hinnoitellut aiheeseen liittyvät palvelupakettimme ja lisätietoja alta.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.