Blogi

JOULULAHJAT VEROTUKSESSA

EtusivuBlogiJOULULAHJAT VEROTUKSESSA

7.12.2021 | Katri Sorsavirta

Joululahjat verotuksessa

Joulun alla muistetaan henkilökuntaa, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita eri tavoin ja esiin nousee usein kysymys lahjojen verovapaudesta sekä vähennyskelpoisuudesta. Lahjan verotukseen vaikuttaa useampi seikka, kuten se kenelle lahja annetaan, mitä annetaan lahjaksi ja mikä lahjan arvo on.

Henkilökunnalle annettavat joululahjat

Henkilökunnalle annettavan joululahjan tulee olla tavanomainen ja kohtuullinen, jotta se olisi saajalleen verovapaa lahja. Joululahjoja annettaessa on hyvä myös muistaa, että joululahja tulee antaa kollektiivisesti koko henkilökunnalle, jotta lahjasta ei muodostuisi veronalaista tuloa saajalleen.

Henkilökunnan määrällä ei ole merkitystä verovapauden kannalta, esimerkiksi jos yrityksessä on vain yksi työntekijä, joululahja on kollektiivinen, vaikka se annetaan vain tälle yhdelle työntekijälle. Myös hallintoelimiin kuuluvat henkilöt kuuluvat henkilökuntaan, vaikka he eivät olisikaan työsuhteessa. Näin ollen joululahjoja voidaan antaa myös toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenille.

Mikäli yrityksellä on erilaisia työsuhteita, kuten määrä- tai osa-aikaisia, tulee joululahjat antaa myös heille, jotta voidaan katsoa, että lahjat on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Lahjan arvo voidaan kuitenkin suhteuttaa osa-aikaisten työntekijöidensä työaikaan tai muutoin tiettyyn kestoaikaan.

Lahjan tulee pääsääntöisesti olla siis sama koko henkilökunnalle, mutta siitä voidaan poiketa esimerkiksi, jos työnantajalla on eri liiketoiminta-alueita, tai työtä tehdään monella eri paikkakunnalla.

Lahjan arvo

Työntekijän saama joululahja on verovapaa, jos se on saatu muuna kuin rahana ja käytäntö koskee koko henkilökuntaa. Verovuoden aikana saatujen verovapaiden lahjojen arvo voi olla enintään 100 euroa / vuosi. Jos työntekijöille on annettu esimerkiksi kesällä 45 euron arvoinen kesälahja voi joululahja olla arvoltaan enää vain 65 euroa, jotta se olisi saajalleen verovapaa. Joululahjan tulee olla työnantajan valitsema ja se voi olla esimerkiksi esine, palvelu tai yksilöity lahjakortti.

Joululahja ei saa olla palkinto vuoden aikana tehdystä työstä, sillä silloin se katsottaisiin saajan veronalaiseksi palkaksi.

Lahjakortti joululahjaksi

Työnantajan antamat lahjakortit voivat olla verovapaita, jos työnantaja on selvästi rajannut lahjakortin käyttökohteen tietystä paikasta hankittavaan esineeseen tai palveluun. Lahjan verovapauden kannalta ei ole merkitystä, minkä lahjan työntekijä valitsee työnantajan rajaamista vaihtoehdoista. Lahjakortti voi siten oikeuttaa ostamaan esimerkiksi kirjan useiden kirjojen joukosta, tietyn ruokatuotteen useiden ruokatuotteiden joukosta tai jonkin työnantajan rajaamista keskenään erilaisista tuotteista.

Lahjakorteilta edellytetään lisäksi, että niillä ei voi valita muuta kuin mitä työnantaja on osoittanut valikoimaksi, niitä ei voi muuttaa rahaksi ja ne ovat henkilökohtaisia eli nimetylle työntekijälle osoitettuja.

Sellaiset lahjakortit, jotka oikeuttavat ostamaan mitä tahansa tuotteita tai palveluja kyseisestä paikasta, ovat kuitenkin veronalaisia. Tällaisia lahjakortteja ovat esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit.

Joululahjan vähennyskelpoisuus

Henkilökuntalahjojen hankintaan sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, koska menon katsotaan liittyvän työntekijöiden yksityiseen kulutukseen.  Tuloverotuksessa lahjat ovat koko arvoltaan vähennyskelpoisia olivat ne sitten verovapaita tai veronalaisia.

Asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden muistaminen jouluna

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille annetut joululahjat ovat luonteeltaan joko mainoslahjoja tai edustuslahjoja ja niiden vähennyskelpoisuus sekä tulo- että arvonlisäverotuksessa ratkeaa tämän luonteen perusteella.

Mainoslahja

Arvoltaan vähäinen lahja katsotaan useimmiten mainoslahjaksi, joka tyypillisesti on samanlainen ja annetaan samanaikaisesti vastaanottajasta riippumatta. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai logo, mutta se ei ole edellytys sille, että lahja voitaisiin katsoa mainoslahjaksi.

Mainoslahjan osalta arvonlisävero on vähennyskelpoinen ja se saadaan täysimääräisesti vähentää myös yrityksen tuloverotuksessa. Vähennyskelpoisen mainoslahjan tulee olla arvoltaan yrityksen toimialaan sekä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tavanomainen. Verohallinnon käsityksen mukaan mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa, voidaan vielä pitää tavanomaisena arvonlisäverotuksessa. Jos verovelvollinen on itse valmistanut tavaran, tavanomaisuutta määriteltäessä arvona pidetään tavaran todennäköistä luovutushintaa. Mikäli yritys antaa omalle henkilöstölleen joululahjaksi saman tuotteen kuin asiakkailleen, ei henkilöstölle luovutettavia tavaroita ei voida pitää tavanomaisina mainoslahjoina, joten niistä ei saa vähentää arvonlisäveroa vaikka asiakkaiden lahjoista saisikin.

Edustuslahja

Edustuslahjat valitaan yksilöllisesti vastaanottajan mukaan. Omalle henkilökunnalle annettua lahjaa ei voida pitää edustuslahjana, koska edustaminen kohdistuu aina yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Edustuslahjojen hankintamenosta 50 % on tuloverotuksessa vähennyskelpoista, ja arvonlisäveroa niistä ei ole mahdollista vähentää ollenkaan.

Verotuskäytännössä alkoholilahjojen on katsottu liittyvän lähtökohtaisesti edustamiseen. Alkoholituotteet voidaan kuitenkin luokitella mainoslahjoiksi, jos kyseessä on yrityksen itse valmistamien tuotteiden jakaminen mainostarkoituksessa tilanteessa, jossa yleiset mainoslahjaksi katsomisen edellytykset täyttyvät.

Lahjoitus hyväntekeväisyyteen

Enenevissä määrin yritykset lahjoittavat joululahjoihin varatun budjetin hyväntekeväisyyteen. Tällainen lahjoitus on vähennyskelpoista tuloverotuksessa vain, jos lahjoituksen saaja on julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkeakoulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto tai Verohallinnon nimeämien tahojen joukossa.

Edellä olevien lisäksi vähennyskelpoisia ovat raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 euroa lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Alder & Soundilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista.

 

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.