Blogi

Joululahja voi aiheuttaa ikäviä veroseuraamuksia - näin vältät ne

EtusivuBlogiJoululahja voi aiheuttaa ikäviä veroseuraamuksia – näin vältät ne

23.11.2022 | Katri Sorsavirta

Joululahja voi aiheuttaa ikäviä veroseuraamuksia – näillä vinkeillä vältät ne

Näin loppuvuodesta monet yritykset pohtivat miten ne muistaisivat työntekijöitä, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Tässä pohdinnassa olisi hyvä pitää mielessä myös verotuksen asettamat rajat, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä niin saajan kuin antajankin näkökulmasta. Lahjan verotukseen vaikuttaa muun muassa se kenelle lahja annetaan, mitä lahjaksi annetaan ja mikä lahjan arvo on.

Henkilökunnalle annettavat joululahjat

Kun pohditaan yrityksen oman henkilökunnan muistamista jouluna, lähtökohtana yleensä on, että lahjasta ei muodostu veronalaista palkkatuloa yrityksen työntekijöille. Verotuksen pääsääntö on tältä osin hyvinkin yksinkertainen. Työntekijöille annettu joululahja voi olla verovapaa, kun se annetaan koko henkilökunnalle ja lahja on tavanomainen sekä kohtuullinen. On hyvä muistaa myös, että lahja on verovapaa vain, jos se on saatu muuna kuin rahana.

Lahjan arvo

Lahjan arvolla on olennainen merkitys, kun arvioidaan, onko lahja verovapaa vai muodostuuko siitä veronalaista palkkatuloa. Verovuoden aikana saatujen verovapaiden lahjojen enimmäismääräksi on määritelty 100 euroa / vuosi / lahjansaaja.

Jos työntekijöille on annettu esimerkiksi kesällä 35 euron arvoinen kesälahja voi joululahja olla arvoltaan maksimissaan 65 euroa, jotta se olisi saajalleen verovapaa.

Lahjakortti joululahjaksi

Usein kysymyksiä herättää lahjakortit, voidaanko niitä antaa työntekijöille? Vastaus on tähänkin hyvin selkeä – voidaan, kunhan lahja on siinäkin tapauksessa työnantajan valitsema. Lahjakortin käyttökohteen tulee olla siis rajattu siten, että sillä voidaan hankkia vain tietystä paikasta tietty esine tai palvelu. Tällöin ei ole merkitystä minkä vaihtoehdon henkilö valitsee työnantajan ennalta rajaamista vaihtoehdoista. Lahjakortti voi esimerkiksi oikeuttaa ostamaan kirjan useiden kirjojen joukosta, tietyn ruokatuotteen useiden ruokatuotteiden joukosta.

Lahjakorteilta edellytetään lisäksi, että niillä ei voi valita muuta kuin mitä työnantaja on osoittanut valikoimaksi, niitä ei voi muuttaa rahaksi ja ne ovat henkilökohtaisia eli nimetylle työntekijälle osoitettuja. Mikäli lahjakortin käyttökohdetta ei ole rajattu, muodostuu siitä saajallaan veronalainen etu. Tällaisia lahjakortteja ovat esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit.

Joululahjan vähennyskelpoisuus yrityksen verotuksessa

Henkilökuntalahjojen hankintaan sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, koska menon katsotaan liittyvän työntekijöiden yksityiseen kulutukseen. Tuloverotuksessa lahjat ovat koko arvoltaan vähennyskelpoisia olivat ne sitten verovapaita tai veronalaisia.

 

Joululahjat asiakkaille tai yhteistyökumppaneille

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille annetut joululahjat ovat luonteeltaan joko mainoslahjoja tai edustuslahjoja. Lahjan vähennyskelpoisuus sekä tulo- että arvonlisäverotuksessa ratkeaa tämän luonteen perusteella.

Mainoslahja

Arvoltaan vähäinen lahja katsotaan useimmiten mainoslahjaksi, mikä tyypillisesti on samanlainen ja annetaan samanaikaisesti vastaanottajasta riippumatta. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai logo, mutta se ei ole edellytys sille, että lahja voitaisiin katsoa mainoslahjaksi.

Mainoslahjan osalta arvonlisävero on vähennyskelpoinen ja se saadaan täysimääräisesti vähentää myös yrityksen tuloverotuksessa. Vähennyskelpoisen mainoslahjan tulee olla arvoltaan yrityksen toimialaan sekä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tavanomainen. Verohallinnon käsityksen mukaan mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa, voidaan vielä pitää tavanomaisena arvonlisäverotuksessa.

Mikäli yritys antaa omalle henkilöstölleen joululahjaksi saman tuotteen kuin asiakkailleen, ei henkilöstölle luovutettavia tavaroita voida pitää tavanomaisina mainoslahjoina, joten niistä ei saa vähentää arvonlisäveroa, vaikka asiakkaiden lahjoista saisikin.

Edustuslahja

Edustuslahjat valitaan yksilöllisesti vastaanottajan mukaan ja ne ovat arvoltaan useimmiten mainoslahjoja arvokkaampia. Omalle henkilökunnalle annettua lahjaa ei voida koskaan pitää edustuslahjana, koska edustaminen kohdistuu aina yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Edustuslahjojen hankintamenosta 50 % on tuloverotuksessa vähennyskelpoista, ja arvonlisäveroa niistä ei ole mahdollista vähentää lainkaan.

 

Lahjoitus hyväntekeväisyyteen

Enenevissä määrin yritykset lahjoittavat joululahjoihin varatun budjetin hyväntekeväisyyteen. Tällainen lahjoitus on vähennyskelpoinen yrityksen tuloverotuksessa vain, jos lahjoituksen saaja on julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkeakoulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto tai Verohallinnon nimeämien tahojen joukossa.

Edellä olevien lisäksi vähennyskelpoisia ovat raha- tai esinelahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Tällaisia lahjoituksia yritys saa vähentää enintään 850 euroa lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

 

Haluamme olla avuksi!

Alder & Soundilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.