Blogi

Joustoa tilinpäätösten vahvistamiseen ja yhtiökokousten järjestämiseen

EtusivuBlogiJoustoa tilinpäätösten vahvistamiseen ja yhtiökokousten järjestämiseen

8.5.2020 | Mia Häyrinen, Annina Hyrskyluoto

EDUSKUNTA HYVÄKSYI HALLITUKSEN ESITYKSEN: VÄLIAIKAISTA JOUSTOA OSAKEYHTIÖN JA MUIDEN YHTEISÖJEN TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMISEEN JA YHTIÖKOKOUSTEN JÄRJESTÄMISEEN

Kirjoitimme aiemmassa blogitekstissämme 16.4.2020 annetusta hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Maan hallitus on tällä hetkellä linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön 31.5.2020 saakka. Hallituksen rajoitustoimet huomioiden lakiehdotuksen mukaan yhteisöjen hallituksille on annettava riittävästi aikaa ja keinoja järjestää kevään kokoukset yhteisöjen tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti.

Väliaikainen laki yhtiökokousten joustoista tuli voimaan 1.5.2020 ja on voimassa 30.9.2020 saakka. Laissa säädetään osakeyhtiön ja muiden yhteisöjen mahdollisuudesta siirtää varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä syyskuun 2020 loppuun saakka. Lykkäysmahdollisuus koskee varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi jatkokokousta ja ylimääräistä kokousta sekä yhtiöissä ja osuuskunnissa myös sulautumisen tai jakautumisen hyväksyvää kokousta.

Osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Väliaikaisessa laissa säädetään, että osakeyhtiö, jonka tilikausi on päättynyt 30.9.2019-31.3.2020 välisellä ajalla, voi pitää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamista koskevan varsinaisen yhtiökokouksen viimeistään 30.9.2020.

Näin ollen 30.9.2019-31.3.2020 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Kirjanpitolain mukaan 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Väliaikaisessa laissa on annettu lisäaikaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen niille yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt 30.11.2019-29.2.2020 välisenä aikana. Kyseisten yhteisöjen tulee laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Poikkeus koskee vain sellaista tilinpäätöstä, jonka laatimisen määräaika on päättynyt tai päättyy epidemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana. 

Lisäksi väliaikaisessa laissa säädetään, että pörssiyhtiön hallitus voi päättää 30.9.2020 mennessä järjestettävien yhtiökokousten pitämisestä pelkästään etäkokouksena.

Sääntely poikkeaa osakkeenomistajan osakeyhtiölain mahdollistamasta oikeudesta osallistua aina yhtiökokoukseen fyysisesti. Pörssiyhtiön hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä. Tällöin yhtiön hallitus nimeää osakkeenomistajien käytettäväksi yhden tai useamman sellaisen asiamiehen, joka ei kuulu osakeyhtiölain mukaiseen yhtiön lähipiiriin. Hallitus voi myös päättää, että asiamies voi osallistua vain etänä pidettävään yhtiökokoukseen.

Mikäli pörssiyhtiön hallitus päättää järjestää yhtiökokouksen etäkokouksena, on osakkeenomistajien kyselyoikeus, johdon vastausvelvollisuus ja osakkaiden ehdotusoikeus järjestettävä ennen kokousta ja päätöksistä äänestämistä. Äänestys voidaan järjestää ennakkoon tai kokouksen aikaisena etä-äänestyksenä.

Pörssiyhtiön toimittamassa kokouskutsussa on esitettävä päätösehdotusten pääasiallinen sisältö sekä yksityiskohtaiset ohjeet yhtiökokoukseen osallistumisesta, kysymysten ja vastaehdotusten esittämistavasta ja -ajasta sekä kysymysten, ehdotusten ja yhtiön vastausten julkistamisesta, yhtiön nimeämien asiamiesten esittely ja yhteystiedot, mahdollisen ennakkoäänestyksen kohtuullinen aika sekä miten kokouksen puheenjohtaja ja toimihenkilöt valitaan ja ääniluettelo vahvistetaan.

 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Asiantuntijamme avustavat yhtiökokousten järjestämisessä sekä muissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Keskustelemme mielellämme lisää poikkeustilanteen aiheuttamista vaikutuksista yrityksessänne. Lue lisää palveluistamme.


Kirjoittaja työskentelee perhe- ja kasvuyritysten erilaisten verotuksellisiin ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana vero- ja lakipalveluissamme (Tax & Legal Services). 

Toinen kirjoittaja työskentelee työoikeudellisiin, yhtiöoikeudellisiin ja kaupallisiin sopimuksiin erikoistuneena asiantuntijana vero- ja lakipalveluissamme (Tax & Legal Services).

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.