Blogi

Korona & TP: 5 vinkkiä kassan ja kannattavuuden hallintaan siirtohinnoittelun avulla

EtusivuBlogiKorona & TP: 5 vinkkiä kassan ja kannattavuuden hallintaan siirtohinnoittelun avulla

28.3.2020 | Petteri Rapo

Korona & TP: 5 vinkkiä kassan ja kannattavuuden hallintaan siirtohinnoittelun avulla

Koronavirus ja sen leviämisen hidastamisen vaatimat poikkeukselliset toimenpiteet ovat laittaneet globaalin talouden ennennäkemättömään myllerrykseen. Monella kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavalla konsernilla tämä tarkoittaa akuutteja tai ainakin myöhemmin odotettavissa olevia konsernitason haasteita kassan ja kannattavuuden hallinnan kannalta.

Koska konsernien sisäiset transaktiot muodostavat parhaimmillaan 80-90% kaikesta taloudellisesta aktiviteetista, on konsernin verotoiminnolla mahdollisuus vaikuttaa omilla toimenpiteillään merkittävästikin kassan ja kannavuuden hallintaan. Alta löydät viisi (5) vinkkiä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

#1 Laskutusjärjestelyt: Myyntisaatavien perintä (collection agency) ja konsernin sisäinen myyntisaatavien panttaaminen (factoring)

Ylivoimaisesti tehokkain keino vaikuttaa kassanhallintaan siirtohinnoittelun avulla on laskutusjärjestelyjen muokkaaminen konsernityhtiöiden välillä. Myyntisaatavien perintä (collection agency) voidaan keskittää konsernin emo- tai rahoitusyhtiölle, jolloin käytännössä koko konsernin liikevaihto saadaan keskitetyn kassanhallinnan tueksi. Huomionarvoista tässä järjestelyssä on, ettei se vaikuta ulkoisiin asiakassopimuksiin eikä (lähtökohtaisesti) myöskään osapuolten väliseen riskien tai vastuiden (esim. toimitustakuut tai luottotappiot) jakautumiseen vaan kyse on ainoastaan kassavirran uudelleenohjaamisesta.

Toisaalta tytäryhtiöiden kassanhallintaa voidaan tukea nykyisten ja tulossa olevien myyntisaatavien sisäisellä panttaamisella (factoring) tai jopa myynnillä emo- tai rahoitusyhtiölle. Erona näiden vaihtoehtojen välillä on luottotappioriskin kantaminen: factoring-rahoituksessa luottotappioriskin kantaa tytäryhtiö, saatavien myynnissä taas ostajana toimiva emo- tai rahoitusyhtiö.

#2 Sisäisten erien maksuaikataulujen muokkaus & netotus

Kriisin edetessä ulkoisten asiakkaiden maksuajat usein pitenevät. Tämä toimii jo itsessään perusteena pidentää vastaavasti myös sisäisten saamisten maksuaikatauluja, jonka avulla voidaan efektiivisesti tarjota lyhytaikaista konsernin sisäistä käyttöpääomarahoitusta. Mahdollisuuksien mukaan sisäisiä vastakkaisia saamisia kannattaa myös netottaa keskenään, jolloin vältytään turhilta ja kassaa rasittavilta edestakaisilta maksuilta.

Keskitetyssä päämies- tai konseptimallissa (principal / concept fee model) toimittaessa sisäisten veloitusten painopistettä voidaan myös siirtää vuoden lopun oikaisuiden suuntaan (jos oikaisuja edes tehdään, kts. alla kohta 3), jolloin jälleen paikallisten tytäryhtiöiden kassanhallinta helpottuu ainakin tältä osin.

#3 Rajoitetun riskin toteutuminen rutiinitoimijoiden kohdalla

Edellä mainitussa keskitetyssä päämies- tai konseptimallissa (principal / concept fee model) toimittaessa paikalliset rutiininomaisia tehtäviä (esim. jakelu, palvelut) suorittavat tytäryhtiöt toimivat usein rajoitetulla riskiprofiililla, jolloin normaalioloissa niille taataan tietty verrokkihaulla validoitu tuottotaso.

Poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa on kuitenkin perusteltua tarkastella isompaa kuvaa ja sallia näiden paikallisten konserniyhtiöiden osalta suurempi tuottotason vaihtelu, jopa tietyissä tilanteissa tappiollisuus. Tämä auttaa paitsi kassan niin myös konsernitason kannattavuuden hallinnassa. Vaikka normaalisti konsernin verotehokkuuden näkökulmasta hajautuvat tappiopositiot eivät välttämättä ole optimaalisia, voidaan poikkeusoloissa tämän liikkumavaran avulla saavuttaa kokonaisuutena tarkastellen parempi lopputulos.

#4 Operatiivinen siirtohinnoittelu (eli päivittäiset hinnoittelumenetelmät ja niiden seuranta)

Normaaleissa olosuhteissa suosituksena on pyrkiä mahdollisimman pitkälti käytäntöihin, joissa päivittäin sovelletut sisäiset hinnoittelumenetelmät ovat linjassa markkinaehtoisuuden validointiin sovellettavien siirtohinnoittelumenetelmien kanssa.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa on kuitenkin mahdollista poiketa tästä periaatteesta esimerkiksi kassanhallinnan auttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että konsernin sisäisiä hinnoittelukäytäntöjä (esim. laskentakaavat tai sovelletut alennus- tai marginaalitasot) sekä kassa- ja laskutusvirtoja (esim. laskutus- ja maksujärjestys) voidaan muokata vuoden aikana hyvinkin vapaasti, kunhan markkinaehtoperiaatteen toteutuminen konserniyhtiöiden kannattavuuden osalta verotusta varten varmistetaan viimeistään vuoden lopun oikaisuilla (hyödyntäen edellisissä kohdissa mainittuja liikkumavaroja).

#5 Sovellettujen siirtohinnoittelumenetelmien, verrokkidatan tai jopa koko sisäisen toimintamallin uudelleenharkinta

Markkinaehtoisuuden validointiin käytetyn (ulkoisen) siirtohinnoittelumenetelmän sekä taustalla käytetyn verrokkidatan valinnalla ja tarvittaessa vaihtamisella voidaan vaikuttaa merkittävästikin konserniyhtiöiden välisen kannattavuuden jakautumisen hallintaan. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi tarkastelutason nostamista liikevoittotasolta bruttomarginaaliin (varsinkin mikäli epidemia on aiheuttanut merkittäviä operatiivisia lisäkustannuksia) tai verrokkidatan päivittämistä / oikaisua paremmin olosuhteisiin sopivaan otokseen.

Haastavat taloudelliset olosuhteet paljastavat usein myös vanhentuneet tai muutoin sopimattomat sisäiset toiminta- ja siirtohinnoittelumallit. Alhaisempien tuottotasojen tai jopa tappioiden kertyminen tosiasiassa enemmän rutiinitoimijoiksi miellettyihin konserniyhtiöihin herättää usein sekä konsernin verotoiminnon että myöhemmin myös paikallisen veroviranomaisen huomion. Väärän mallin vangiksi ei kuitenkaan kannata jäädä: sopivamman mallin suunnittelu ja implementointi onnistuu parhaimmillaan muutamassa kuukaudessa kesken tilikaudenkin. Myös verovarmuus voidaan nykyisellään varmistaa nopealla aikataululla erilaisia ennakollisia menettelyjä (ennakolliset keskustelut, Cross-Border Dialogue) hyödyntämällä; nämä onnnistuvat myös etänä työskennellessä.

Tämä kirjoitus on laadittu yhdessä asiakkaidemme sekä kollegoideni Tony Koivulan ja Markku Rengon kanssa viime päivinä käytyjen keskustelujen pohjalta.

Onko mielessäsi jokin koronaepidemian vuoksi eteen tullut (tai tulossa oleva) liiketoiminnallinen tai taloudellinen haaste, jonka ratkaisemisessa konsernin verotoiminto voisi mahdollisesti olla avuksi?

Laita viestiä, niin sparrataan, yritetään löytää ratkaisuja ja jaetaan ne myös mahdollisuuksien mukaan tiedoksi myös muille saman ongelman kanssa painiville. Tästä(kin) poikkeuksellisesta ajasta selvitään nimenomaan yhdessä tekemällä!

 

Kirjoittaja työskentelee vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana ja osakkaana siirtohinnoittelutiimissämme (Transfer Pricing Services).

Tässä blogissa julkaisemme kokeneiden asiantuntijoidemme kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lue lisää kattavasta palvelutarjonnastamme.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.