Blogi

Luonnos hallituksen esityksestä kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyistä

EtusivuBlogiLuonnos hallituksen esityksestä kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyistä

27.8.2018 | Petteri Rapo

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyihin liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö on tänään (27.8.2018) lähettänyt hankkeeseen VM009:00/2018 liittyen lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyihin liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki riitojenratkaisumenettelyistä kansainväliseen verotukseen liittyen.

Laissa säädettäisiin menettelystä, joka käynnistyisi yksittäisen verovelvollisen hakemuksen johdosta ja jonka puitteissa Euroopan unionin jäsenvaltiot pyrkisivät keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan tämän verosopimuksen liittyvän riita-asian. Mikäli keskinäiset neuvottelut eivät johtaisi ratkaisuun, asia saatettaisiin viime kädessä riippumattomien välimiesten käsiteltäväksi. Lakia sovellettaisiin soveltuvin osin myös silloin, kun Suomi ja toinen valtio käsittelisivät yksittäisen verovelvollisen verosopimukseen liittyvää verotusongelmaa verosopimuksen mukaisessa keskinäisessä sopimusmenettelyssä tai Suomi ja toinen EU-jäsenvaltio käsittelisivät siirtohinnoittelua koskevaa asiaa EU-arbitraatioyleissopimuksen mukaisessa menettelyssä.

Esityksessä ehdotetaan, että Verohallinto panisi täytäntöön toimivaltaisen viranomaisen keskinäisen sopimusmenettelyn perusteella antaman, kaksinkertaista verotusta koskevan ratkaisun. Muutos toteutettaisiin muuttamalla verotusta. Verotusmenettelystä annetun lain nykyisen säännös, joka liittyy kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen keskinäisessä sopimusmenettelyssä, kumottaisiin. Esityksessä ehdotetaan myös sääntelyä eri menettelyiden suhteesta toisiinsa.

Esityksellä saatettaisiin voimaan neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan unionissa.

Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla olisi tarkoituksena selventää kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi annetun ratkaisun täytäntöönpanoa koskevaa oikeustilaa ja parantaa verovelvollisen asemaa. Palautettavalle verolle maksettava palautuskorko voitaisiin jatkossa laskea muiden veroon liittyvien seuraamusten lisäksi toimivaltaisen viranomaisen ratkaisun täytäntöönpanon yhteydessä kuten kansallisessa muutoksenhaussa. Lisäksi verotusta voitaisiin muuttaa sekä veronkorotuksen määrää voitaisiin palauttaa samassa suhteessa kuin verovelvollisen verovuoden verotettavaan tuloon tehtyä lisäystä alennettaisiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2019.

Direktiivin mukaiseen menettelyyn liittyviä säännöksiä sovellettaisiin hakemuksiin, jotka on tehty 1.7.2019 tai sen jälkeen koskien 1.1.2018 alkaneita verovuosia. Muilta osin säännöksiä sovellettaisiin hakemuksiin, jotka on tehty 1.7.2019 tai sen jälkeen.

Luonnos hallituksen esityksestä kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

 

Kirjoittaja työskentelee vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana ja osakkaana siirtohinnoittelutiimissämme (Transfer Pricing Services).

Tässä blogissa julkaisemme kokeneiden asiantuntijoidemme kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lue lisää kattavasta palvelutarjonnastamme.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.