Blogi

Maailmanlaajuinen vähimmäisvero suuryrityksille etenee

EtusivuBlogiMaailmanlaajuinen vähimmäisvero suuryrityksille etenee

31.8.2023 | Johannes Mäki

Maailmanlaajuinen vähimmäisvero suuryrityksille etenee

Kirjoitimme taannoin asiantuntijakirjoituksen uutisesta, jonka mukaan G7-maat pääsivät historialliseen sopuun maailmanlaajuisesta verouudistuksesta, jossa yhteisöveron minimitasoksi asetettaisiin maailmanlaajuisesti 15 prosenttia kaikissa suurten konsernimuotoisten yhtiöiden toimintamaissa.

Aikaansaatu sopu oli ensiaskel suuremmalle muutokselle, jossa sittemmin niin G20-maat kuin Euroopan unionikin päättivät kääriä hihat ja ryhtyä toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

GLOBAALI TAVOITE

Globaalin minimiverotason tavoitteena on luoda sääntelykehikko sen varmistamiseksi, että kansainvälistä toimintaa harjoittavat suuryritykset maksavat voitoistaan kansainvälisesti vähintään tietyn minimimäärän veroa. Sääntely edellyttää globaalisti yhteisiä sääntöjä vähimmäisyritysverotason määrittämiseksi.

Suomessa yritysten yhteisövero on ollut 20 prosenttia vuodesta 2014 alkaen.

Monikansallisia yrityksiä verotetaan globaalisti eri maissa eri tavoin. Maailmanlaajuisesti yhteisöveron vaihteluväli on 0 ja yli 30 prosenttiyksikön välillä, keskiarvon ollessa 23,85 %. Suomessa yritysten yhteisövero on ollut 20 prosenttia vuodesta 2014 alkaen.

 

EU-LAINSÄÄDÄNTÖ

Euroopan unioni on toteuttanut merkittäviä toimenpiteitä aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan tehostamiseksi sisämarkkinoilla.

Joulukuussa 2022 säädettiin direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa.

EU-direktiivin keskeisenä tavoitteena on se, että monikansallisten yritysten voittoja verotetaan siellä, missä kyseisiä voittoja tuottava taloudellinen toiminta tapahtuu ja missä arvo syntyy.

Direktiivillä vahvistetaan kaikkia EU-jäsenmaita koskevat yhteiset toimenpiteet monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien tosiasiallista vähimmäisverotusta varten.

 

KANSALLINEN SÄÄDÖSPROSESSI

Suomessa on paraikaa käynnissä em. direktiivin kansallinen täytäntöönpanoprosessi. Valtionvarainministerin luonnos hallituksen esitykseksi suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin elokuussa 2023 ja on tätä kirjoittaessa lausuntokierroksella. Kansallisten säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 alkaen ja soveltaa ensimmäisen kerran 31.12.2023 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Luonnoksessa Suomeen ehdotetaan säädettäväksi kaksi erillistä verotussäännöstä:

Pääsääntönä luonnosehdotuksen mukaan toimisi nk. tuloksilukemissääntö, jota sovellettaisiin lähtökohtaisesti konsernin ylimmän emoyksikön sijaintivaltiossa. Kyseessä olisi konserninsisäisiin omistussuhteisiin perustuva verotuksen kohdistamissääntö, jossa konsernin ylimmän emon tulisi maksaa täydennysveroa, mikäli suoraan tai välillisesti omistetun konserniyksikön efektiivinen eli tosiasiallinen verotaso alittaa sovitun minimitason.

Toissijaisena toimena lainsäädännössä luotaisiin toissijainen aliverotettujen voittojen sääntö verotason laskentaan.

Lisäksi luonnosehdotuksessa esitetään säädettäväksi täysin uusi, itsenäinen verolaji, kotimainen täydennysvero. Koska lainsäädäntöprosessi on vielä kesken, ei luonnosvaiheen sääntelyn sisältöä ole tarpeen analysoida tarkemmin. Koska aihe on tärkeä, tulemme päivittämään tätä aihetta vielä tarkemmin!

 

Haluamme olla avuksi!

Me Alder & Soundilla haluamme auttaa yritystäsi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos haluat keskustella lisää lainsäädäntöprosessien mahdollisista vaikutuksista yritystoiminnallesi.

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verotukseen ja juridiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Avustamme ja autamme yksityishenkilöitä sekä yrityksiä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.