Blogi

Merkittäviä muutoksia kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen

EtusivuBlogiMerkittäviä muutoksia kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen

14.12.2022 | Sini Paljärvi, Lotta Kallio

MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEEN

MITÄ?

EU komissio julkaisi 8.12.2022 ehdotuksensa arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi liittyen Alv digiaikana- hankkeeseen (VAT in the digital age). Ehdotetut muutokset kattavat kolme teemaa:

  1. EU:n yhteinen alv-rekisteröinti (”Single VAT registration”)
  2. Sähköinen laskutus ja alv:n raportointivelvoitteet
  3. Alustatalouden arvonlisäverotus

MILLOIN?

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuosien 2025-2028 välillä.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Ennen voimaantuloa säädösmuutosehdotus vaatii virallisen hyväksynnän Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

EU:ssa toimivien yritysten on kuitenkin syytä alkaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Erityisesti standardoitu sähköinen laskutus tulee oletettavasti vaatimaan muutoksia järjestelmätasolla. Myös OSS:n (arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä, One Stop Shop) laajentuminen tulee muuttamaan olennaisesti EU:ssa toimivien yritysten alv-raportointia.


1. EU:n yhteinen alv-rekisteröinti (”Single VAT registration”)

✔ Arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä OSS:n (One Stop Shop) laajentaminen

Jatkossa yhtiöt voisivat raportoida oman liikeomaisuuden siirrot EU jäsenvaltioiden välillä OSS:n avulla. Käytännössä Suomeen tunnistautuneet yhtiöt hoitaisivat ilmoittamisen Omaverossa. Lisäksi OSS:a laajennettaisiin kattamaan myös tietyt aiemmin OSS:n ulkopuoliset B2C myynnit. Muutosten on tarkoitus vähentää yhtiöiden tarvetta alv-rekisteröityä eri EU-jäsenvaltioissa.

Call off-varastoja koskeva yksinkertaistamismenettely päättyisi 31.12.2024, koska yksinkertaistamismenettelylle ei olisi enää tarvetta, sillä kyseiset siirrot voitaisiin raportoida OSS:n kautta.

Käännetyn verovelvollisuuden laajentaminen

EU-jäsenvaltioiden olisi sovellettava käännettyä verovelvollisuutta kyseisessä maassa alv-rekisteröitymättömän myyjän tekemiin myynteihin, kun ostaja on alv-rekisteröitynyt kyseisessä maassa. Tällöin myyjän ei tarvitsisi rekisteröityä alv-velvolliseksi EU-jäsenvaltioissa tapahtuneista myynneistä ostajan ollessa alv-rekisteröitynyt maassa.

 

2. Sähköinen laskutus ja alv:n raportointivelvoitteet

Transaktiokohtainen raportointi

Yhteenvetoilmoitusten antamisesta luovuttaisiin, sillä jatkossa EU-tavara- ja palvelumyynnit ja -ostot raportoidaan lähes reaaliaikaisesti transaktiokohtaisesti. Datan antamisen tulisi olla mahdollista eurooppalaisen standardin mukaisesti. Jatkossa jäsenvaltioiden olisi kerättävä data myös EU-tavaraostoja, ei pelkästään myyntejä koskien. Data tulisi toimittaa veroviranomaisille kahden päivän kuluessa laskun antamisesta (tai siitä kun lasku olisi pitänyt antaa).

Raportoidut tiedot jaettaisiin EU-jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken.

Sähköinen laskutus

Jatkossa sähköinen laskutus (e-invoicing) on pääasiallinen tapa laskujen antamiseen. Laskut voitaisiin antaa paperisina vain niissä tapauksissa, kun jäsenvaltiot tämän sallivat. Sähköiset laskut tulee voida joka jäsenvaltiossa antaa eurooppalaisen standardin mukaisina. Laskut tulisi jatkossa antaa jo kahden päivän kuluessa kyseisestä tapahtumasta eli samassa ajassa, kun transaktiokohtainen data EU-tavara- ja palvelumyynneistä ja -ostoista tulee antaa.

Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen laskutus kotimaisissa B2B-tapahtumissa. Tällöin laskutuksen tulee noudattaa samaa eurooppalaista standardia.

 

3. Alustatalouden arvonlisäverotus

Alustatalouden toimijat olisivat verovelvollisia tietyistä alustojen kautta tarjotuista henkilöliikenteeseen ja lyhytaikaiseen majoitukseen liittyvistä palveluista kun alustan kautta palveluja tarjoava taho ei ole alv-velvollinen. Muutokset astuisivat voimaan 1.1.2025. 

 

Haluamme olla avuksi!

Me Alder & Soundilla autamme mielellämme muutoksiin valmistautumisessa. Ole yhteydessä niin jutellaan tarkemmin miten muutokset kannattaisi huomioida juuri teidän yrityksessä!

+358 44 347 7837Näytä profiili 

Sini Paljärvi

Senior Associate

+358 40 579 6942Näytä profiili 

Lotta Kallio

Senior Associate

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.