Blogi

Ruotsin DAC6 -lakiluonnos julkaistu

EtusivuBlogiRuotsin DAC6 -lakiluonnos julkaistu

18.2.2019 | Petteri Rapo

Ruotsin DAC6 -lakiluonnos julkaistu – pakollinen raportointivelvollisuus laajentumassa myös puhtaasti kotimaisiin järjestelyihin

Liittyen vuoden 2019 lopussa lähestyvään takarajaan DAC 6 -direktiivin implementoimiseksi kansalliseen lainsäädäntöön, Ruotsi julkaisi äskettäin yhtenä ensimmäisistä unionin valtioista oman lakiluonnoksensa (SOU 2018:91; englanninkielinen tiivistelmä sivuilla 27-34).

Luonnos noudattelee pitkälti viime kesäkuussa hyväksytyn direktiin sisältöä (lisätietoa alla). Laajennuksena direktiivitekstiin on kuitenkin pakollisen raportointivelvollisuuden ulottaminen tietyissä tilanteissa koskemaan myös puhtaasti kotimaisia järjestelyjä.

Ruotsin luonnos on kommenttikierroksella huhtikuuhun asti, jonka jälkeen lopullista versiota lainsäädäntötekstistä odotetaan julkaistavaksi syksyn aikana.

Suomessa vastaavaa lainsäädäntöluonnosta odotetaan kommenteille syksyn aikana. Vaikka Ruotsin lainsäädäntö koskee ensisijaisesti paikallisia konserneja ja palveluntarjoajia, saattaa sillä olla merkitystä myös suomalaiskonsernien toteuttamissa sisäisissä järjestelyissä. Lisäksi ruotsalainen lainsäädäntökulttuuri & -käytäntö usein ohjaa ja antaa osviittaa myöhemmin Suomessa sovellettaviksi ehdotettavista säännöksistä. Merkityksellistä Ruotsin luonnoksessa on erityisesti raportointivelvollisuuden laajentaminen alkuperäisestä direktiivitekstistä. Tämä hallinnollista työtä ja kustannuksia lisäävä, myös Ruotsin luonnoksessa tunnustettu seikka on ollut yksi huolenaiheista myös suomalaisten toimijoiden joukossa.

The obligation to report information places a heavy administrative burden on those reporting information. However, the Inquiry considers that the interest of the Swedish Tax Agency receiving information about the tax schemes carries more weight than the costs involved.

Mikä ihmeen DAC 6?

Euroopan unionin talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (ECOFIN) on hyväksyi viime kesänä DAC 6 -nimellä yleisesti kulkevan direktiiviehdotuksen, joka koskee rajat ylittäviä järjestelyjä ja rajat ylittäviä järjestelyjä koskevan tiedon automaattista tietojenvaihtoa.

DAC 6 -direktiivin päätarkoitus on parantaa verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä ns. aggressiivista verosuunnittelua, jonka osalta direktiivi tarjoaa ennalta määriteltyjä tunnusmerkkejä. Yhdenkin tunnusmerkin täyttyminen johtaa direktiivin mukaisen pakollisen raportointivelvollisuuden syntymiseen. Lisäksi direktiivi velvoittaa jäsenvaltioiden veroviranomaiset automaattiseen keskinäiseen tietojenvaihtoon tunnusmerkin täyttävän järjestelyn tietojen osalta.

Tunnusmerkit on jaettu direktiivissä yleisiin tunnusmerkkeihin ja erityisiin tunnusmerkkeihin.

Yleiset tunnusmerkit ja osa erityisistä tunnusmerkeistä edellyttävät, että niiden täyttymisen lisäksi täyttyy pääasiallisen hyödyn testi, jotta järjestelystä tulee raportoitava. Pääasiallisen tarkoituksen testi täyttyy, jos verotuksellisen edun saaminen on järjestelyn pääasiallinen hyöty tai yksi pääasiallisista hyödyistä.

Raportointivelvollisuus koskee lähtökohtaisesti sekä verovelvollista itseään että järjestelyssä auttaneita välittäjiä (intermediary). Välittäjällä tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka suunnittelee, markkinoi, organisoi tai muutoin tuo saataville toteuttamista varten järjestelyn tai hallinnoi järjestelyn toteuttamista.

Erityisen tunnusmerkin täyttää esimerkiksi rajat ylittävä järjestely, jossa hankitaan tappiollinen yhtiö, lopetetaan tämän yhtiön pääasiallinen toiminta ja käytetään kyseisen yhtiön tappioita verovastuun pienentämiseksi. Erityisen tunnusmerkin täyttää myös rajat ylittävä järjestely, johon liittyy ns. vaikeasti arvioitavien aineettomien hyödykkeiden siirtäminen. Tällainen rajat ylittävä järjestely tulee aina raportoida.

Lisäksi aina raportoitaviin järjestelyihin kuuluvat esimerkiksi järjestelyt, joihin liittyy konsernin sisäinen toimintojen ja / tai riskien ja / tai varojen rajat ylittävä siirtäminen, mikäli tällä on merkittävä vaikutus siirtäjän taloudellisen toiminnan näkökulmasta.

Välittäjän on tiedotettava viranomaisille raportoitavasta rajat ylittävästä järjestelystä 30 päivän kuluessa siitä (laskeminen alkaa siitä edellytyksestä, joka täyttyy ensin):

  • kun rajat ylittävä järjestely on luonnosteltu toteuttamista varten;
  • kun raportoitava järjestely on valmis toteutettavaksi; tai
  • kun järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu.

Mikäli välittäjää koskee kansallisen lain mukaan oikeudellinen salassapitovelvollisuus, velvollisuus raportoida järjestelystä siirtyy toiselle välittäjälle. Mikäli järjestely suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi verovelvollisen itsensä toimesta tai EU:n ulkopuolelta sijaitsevan välittäjän toimesta, eikä toista välittäjää ei ole, raportointivelvollisuus siirtyy verovelvolliselle itselleen.

Automaattisen tiedonvaihdon osalta DAC6-direktiivi velvoittaa viranomaisia jakamaan välittäjiltä saamansa tiedot raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä automaattisesti muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on implementoitava direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä 31.12.2019 mennessä.

Ensimmäisenä raportointivuoroon tulevat aikavälillä 25.6.2018–1.7.2020 toteutetut järjestelyt, jotka kattavat tiedonannot on lähetettävä paikalliselle viranomaiselle viimeistään 31.8.2020 mennessä.

 

Kirjoittaja työskentelee vaativiin siirtohinnoittelutoimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana ja osakkaana siirtohinnoittelutiimissämme (Transfer Pricing Services).

Tässä blogissa julkaisemme kokeneiden asiantuntijoidemme kirjoittamia artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lue lisää kattavasta palvelutarjonnastamme.

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.