Blogi

Hallituksen esitys: Yhtiökokoukselle lisäaikaa ja pörssiyhtiölle mahdollisuus etäkokoukseen

EtusivuBlogiHallituksen esitys: Yhtiökokoukselle lisäaikaa ja pörssiyhtiölle mahdollisuus etäkokoukseen

18.4.2020 | Mia Häyrinen

HALLITUKSEN ESITYS: YHTIÖKOKOUKSELLE LISÄAIKAA JA PÖRSSIYHTIÖLLE MAHDOLLISUUS ETÄKOKOUKSEEN 

Kirjoitimme blogitekstissämme vaihtoehdoista yhtiökokouksen järjestämiseen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Koska maan hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, on yhtiöiden johdossa jouduttu pohtimaan, miten yhtiökokoukset pystytään järjestämään osakeyhtiölaissa säädetyssä ajassa ja toisaalta tartuntariskiä ehkäisemällä. Hallitus antoi torstaina 16.4. esityksen eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Kokousten määräajan lykkäyksestä seuraisi, että tilintarkastuksen suorittamisen ja tilinpäätöksen rekisteröinnin määräajat siirtyvät vastaavasti. Yhteisön  tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.  

Ehdotuksen mukaan yhteisö voi pitää 30.9.2019 – 31.3.2020 välisellä ajalla päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2020 mennessä. 

Poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Lisäksi vastaavia poikkeuksia ehdotetaan sovellettavaksi myös ylimääräisen yhtiökokouksen sekä sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräaikoihin.   

Kirjanpitolain mukaan 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Säännöksestä poiketen hallituksen esityksess’ ehdotetaan, että 30.11.2019-29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020. Poikkeus koskee esityksen mukaan vain sellaista tilinpäätöstä, jonka laatimisen määräaika on päättynyt tai päättyy epidemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana.   

Lisäksi pörssiyhtiöille annetaan esityksen mukaan mahdollisuus järjestää yhtiökokous pelkästään etäkokouksena. Osakeyhtiölaki sallii tälläkin hetkellä yhtiökokoukseen osallistumisen etäyhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajalla on silti aina oltava mahdollisuus osallistua kokoukseen fyysisesti. Toisin sanoen fyysinen yhtiökokous on tarvittaessa aina järjestettävä. 

Jos hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, pörssiyhtiön on siis mahdollista järjestää pelkästään etäkokous, johon osakkeenomistajat osallistuvat etäyhteyden avulla henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen tai ennakkoäänestämällä. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esityksen mukaan lain säännöksiä sovellettaisiin kokoukseen, johon kutsu toimitetaan aikaisintaan 30.4.2020. Esityksen mukaan tavoitteena on, että kaikki yhteisöt voivat pitää kyseisen lain ja asianomaisen yhteisölain mukaisen kokouksen toukokuun puolivälistä lähtien. 

Hallituksen arvion mukaan yhteisöjen hallituksilla olisi tällöin riittävästi aikaa ja keinoja järjestää kevään yhtiökokoukset yhteisöjen tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. 

Hallituksen esityksen mukaan lain on tarkoitus olla voimassa syyskuun 2020 loppuun saakka. Esityksen mukaan kuitenkin laissa säädettyjen osallistumiskeinojen voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa lakia muuttamalla, kun koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarvittavien muiden keinojen mahdollisesta jatkamisesta on saatavilla riittävät tiedot. 

Voimmeko olla jotenkin avuksi?  

Asiantuntijamme avustavat sekä antavat neuvontaa yhtiökokouksen järjestämiseen sekä muissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Keskustelemme mielellämme lisää poikkeustilanteen aiheuttamista vaikutuksista yrityksessänne. Lue lisää palveluistamme.


Kirjoittaja työskentelee perhe- ja kasvuyritysten erilaisten verotuksellisiin ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana vero- ja lakipalveluissamme (Tax & Legal Services). 

Jaa tämä Somessa:

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.