A&S Tax Day - 24.10.2019

Uudet verolait ja DAC6 (in Finnish)

HomeEventsUudet verolait ja DAC6 (in Finnish)

A&S Tax Day - 24.10.2019

Uudet verolait, verojärjestelyjen raportointi (DAC6) ja digitaalisen liiketoiminnan verotus

Aika: Torstai 24.10.2019 klo 9.00–11.30
Osoite: A&S toimisto (Espan Amanda, Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki)

Alder & Soundin suositut maksuttomat aamiasseminaarit jatkuvat jälleen lokakuun lopulla, kun kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta käsittelyyn otetaan verotuksen tämän hetken ajankohtaisimmat aihepiirit: syksyn uudet verolait, rajat ylittävien järjestelyjen pakollista raportointia koskevan EU-direktiivin (DAC6) kansallinen implementointi sekä OECD:n tuore ehdotus digitaalista liiketoimintaa koskevien verotusperiaatteiden muokkaamiseksi.

Syksyn verolait: Tulossa olevien muutosten osalta läpikäydään lyhyesti verotuksen muutoksia 1.1.2020 alkaen sekä hallitusohjelmassa suunniteltuja veromuutoksia. Erikseen tarkempaan käsittelyyn otetaan lisäksi sijoitustoimintaa ja lähdeverotusta koskevat muutokset.

Verojärjestelyjen raportointi (DAC6): Valtiovarainministeriö lähetti 19.6.2019 lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä koskevasta sääntelystä verotuksen alalla. Ehdotetuilla säädöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi (DAC6), jonka tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden veroviranomaisten tiedonsaantia rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joissa voi olla veron kiertämisen tai välttämisen elementtejä.

Lausuntoaika luonnokseen päättyi elokuun puolivälissä ja lopullista hallituksen esitystä odotetaan julkaistavaksi lähiviikkojen aikana. Ensimmäisenä raportointivuoroon tulevat aikavälillä 25.6.2018–1.7.2020 toteutetut järjestelyt, jotka kattavat tiedonannot on lähetettävä paikalliselle viranomaiselle viimeistään 31.8.2020 mennessä. Raportointivastuu sääntelyn piirissä olevista järjestelyistä on ensisijaisesti järjestelyn välittäjällä eli suunnittelijalla, markkinoijalla tai organisoijalla (käytännössä konsultti tai muu neuvonantaja) ja toissijaisesti järjestelyä hyödyntävällä verovelvollisella (eli asiakasyritysellä).

OECD:n tuore ehdotus digitaalisen liiketoiminnan verottamisesta: OECD julkaisi toissapäivänä (9.10.2019) jo etukäteen suurta mielenkiintoa herättäneen ehdotuksensa digitaalista liiketoimintaa koskevien kansainvälisten verotusperiaatteiden uudistamiseksi. Pelkästään “digiveroa” koskevan päivitetyn ehdotuksen sijasta OECD:n työryhmä päätyi hieman yllättäen esittämään uutta kokonaisvaltaista ratkaisua, jonka puitteissa suunniteltujen uusien verotusperiaatteiden kohteena ovat aiemmin ennakoitua laajemmin lähes kaikki kuluttajaliiketoiminnassa mukana olevat suuret kansainväliset konsernit.

Juuri tämän paremmin et voisi lokakuista torstaiaamupäivää käyttää – ajankohtaisen tiedon lisäksi seminaarit tarjoavat myös loistavan tilaisuuden verkostoitumiseen ja kollegoiden tapaamiseen kahvikupin ääressä viihtyisissä ydinkeskustan toimitiloissamme.

Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on tarjolla rajoitetusti. Varaa siis omasi ja ilmoittaudu mukaan täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä lomake viimeistään tiistaihin 22.10 mennessä.


Share this on Social Media:

Subscribe to A&S Newsletter

By subscribing to our newsletter you’ll receive relevant information on current topics and invitations to our upcoming events.

The contact details are used strictly for communicational purposes. You may change your subscription preferences or cancel the newsletter at any time.