Breakfast at Alder & Sound's - 26.2.2020 @ 10:00

Liiketoiminnan kasvattaminen ulkomaille (in Finnish)

HomeEventsLiiketoiminnan kasvattaminen ulkomaille (in Finnish)

Breakfast at Alder & Sound's - 26.2.2020

Kiinteä toimipaikka, työntekijöiden liikkuminen ja siirtohinnoittelukysymykset

Aika: Keskiviikko 26.2.2020 klo 10.00–12.00
Osoite: Hotel Haven, Haven 3, 3. kerros (Unioninkatu 17, 00130 Helsinki)

Alder & Soundin eri alojen asiantuntijoiden yhteinen maksuton aamiaisseminaari on tietopaketti liiketoiminnan kasvattamisesta ulkomaille erityisesti siinä tilanteessa, kun ulkomaille lähdetään ensimmäistä kertaa. Seminaarissa käsitellään yritystoiminnan ulkomaille viemisen verovaikutuksia sekä eri maissa esille tulevia muita viranomaisvaatimuksia. Lisäksi pohditaan eri maissa toimivien konserniyhtiöiden välisiä suhteita siirtohinnoittelun näkökulmasta ja käydään läpi työntekijöiden liikkumisen merkitystä valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

Asiantuntijamme ovat tavattavissa heti seminaarin jälkeen, jos jonkun aihealueen osalta herää erityisesti kysymyksiä. Voit myös varata ennakkoon yksityisen keskusteluajan seminaarin jälkeen asiantuntijamme kanssa. Keskustelut käydään luonnollisesti sitoumuksetta ilman pelkoa veloituskellon käynnistymisestä. Mikäli haluat varata keskusteluajan ennakkoon, voit olla suoraan yhteydessä Partner Suvi Vänskään (, p. 0400-800012) tai Senior Associate Annina Hyrskyluotoon (, p. 0400-630900).

Seminaarissa käsiteltävät aiheet:

Kiinteä toimipaikka, sen muodostuminen ja vaikutukset: Kun liiketoimintaa laajennetaan Suomen rajojen ulkopuolelle, voi yritys tulla verovelvolliseksi myös kohdevaltiossa. Se, muodostuuko verovelvollisuus kohdevaltioon, riippuu yleensä siitä, muodostuuko suomalaiselle yhtiölle kohdevaltioon kiinteä toimipaikka. Tätä taas katsotaan tiettyjen kriteerien läpi hieman vaihdellen eri valtioissa. Käymme kiinteän toimipaikan muodostumiseen liittyvää problematiikkaa läpi käytännönläheisten esimerkkien avulla. Kiinteän toimipaikan muodostumiseen liittyy myös se kysymys, tuleeko yhtiön perustaa kohdemaahan tytäryhtiö tai sivuliike vai voidaanko ko. maassa toimia ilman virallista entiteettiä. Käymme siten seminaarissa lyhyesti läpi myös eri yhtiömuotojen perustamisiin ja rekisteröintitoimenpiteisiin liittyviä asioita.

Työntekijöiden liikkuminen: Silloin, kun työntekijät liikkuvat eri maiden välillä, voi sekä työnantajalle että työntekijälle muodostua vero- tai muita viranomaisvelvollisuuksia kussakin maassa tilanteesta riippuen. Lisäksi Suomesta ulkomaille lähdettäessä on yli kuukauden kestävässä ulkomaantyössä selvitettävä työntekijälle ulkomailla työskentelyn ehtoja erikseen. Lisäksi pohdittavaksi tulee ulkomaantyön eri variaatiot: työntekijöitä voi esimerkiksi palkata suoraan kohdemaassa toimivan yhtiön palvelukseen tai lähettää työntekijöitä Suomesta komennukselle niin, että työntekijät pysyvät työsuhteessa Suomi-yhtiöön. Suomesta ulkomaille työskentelemään lähdettäessä myös työntekijöiden verokysymykset tulevat nopeasti esille: käymmekin seminaarissa läpi kansainvälisen henkilöverotuksen perusteita sekä uusimpia ajankohtaisia aiheeseen liittyviä muutoksia.

Siirtohinnoittelukysymykset: Eri maiden välillä toimivien konserniyhtiöiden sekä yhtiön ja toisessa maassa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välillä on keskeistä miettiä yhtiöiden välinen toimintamalli siten, että se ottaa huomioon verovaikutukset kussakin maassa ja soveltaen markkinaehtoisuuden periaatetta. On tärkeää, että verotettavan tulon muodostuminen kussakin toimintamaassa on linjassa kyseisessä maassa harjoitetun toiminnan kanssa. Ensimmäistä kertaa ulkomaille laajentuessa yhtiön toimintamallin suunnitteluun kannattaa kiinnittää jo varhaisessa vaiheessa huomiota, jotta liiketoiminta pääsee parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin uudessa maassa.

Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on tarjolla rajoitetusti. Varaa siis omasi ja ilmoittaudu mukaan täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä lomake viimeistään torstaina 20.2. mennessä.


Share this on Social Media:

Subscribe to A&S Newsletter

By subscribing to our newsletter you’ll receive relevant information on current topics and invitations to our upcoming events.

The contact details are used strictly for communicational purposes. You may change your subscription preferences or cancel the newsletter at any time.