Hae sivustolta

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelu osana kansainvälistä liiketoimintaa

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, eli etuyhteysliiketoimien, välisten liiketoimien hinnoittelua. Vaikka dokumentaatiovelvollisuuden syntymisen rajat vaihtelevat valtioittain, koskee vaatimus markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta kaikkia kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia tai sellaista suunnittelevia yrityksiä. Tällöin kaikkia liiketoimia, esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppaa, korvausta aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä tai sisäistä rahoitusta, arvioidaan verotuksen näkökulmasta.

Liiketoimintamallin ja verotuksen toimintamallin tulee olla linjassa, jolloin myös mahdolliset veroriskit voidaan tunnistaa ajoissa. Silloin toiminta on myös verotehokasta. Yhdessä globaalin yhteistyökumppaniverkostomme kanssa varmistamme, että asiakkaamme voivat keskittyä rajat ylittävään liiketoimintaansa ilman ylimääräisiä huolia, tarpeettomia riskejä tai kohtuutonta hallinnollista vaivaa.

Hoida velvollisuudet ilman huolia tai tarpeettomia riskejä

Siirtohinnoittelun merkitys tämän päivän globaalissa taloudessa on kasvanut merkittävästi ja globalisaation myötä kansainvälisten yritysten arvoketjut ovat kehittyneet ja monimutkaistuneet verotuksen näkökulmasta. Jotta liiketoimintasi täyttää siirtohinnoittelun velvoitteet, huolehdimme seuraavat asiat kuntoon:

Siirtohinnoittelumalli
Siirtohinnoitteludokumentaatio
Markkinahinta-analyysit ja verrokkihaut
Toimitus- ja arvoketjujen analysointi ja optimointi
Ennakolliset menettelyt

Käytössäsi on aina myös paikallinen asiantuntemus

Pidämme huolen, että käytössä on kulloiseenkin tilanteeseen sopiva, tehokas ja tarkoituksenmukainen sisäinen toimintamalli, jonka pohjalta velvollisuudet on helppo hoitaa. Käytössäsi on yli 150 maata kattava globaali kumppaniverkostomme paikalliseen neuvonantoon.

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi tarjoamme tehokkaan ja synergianetuihin nojaavan kokonaisulkoistuksen (TP BackOffice), jolloin käytössäsi on rajattomat resurssit tarvitsemassasi laajuudessa. Yhteistyö on kuukausilaskutteista, ennustettavaa ja kattaa kaikki konsernin toimintamaat.

Verotuksen ja juridiikan osaaminen tukenasi

Avullamme varmistat, että pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä kaikissa yritystoimintasi vaiheissa. Olipa kyseessä kansainvälinen tai kotimainen tilanne, yrityskauppa tai muu rakennejärjestely tai henkilökohtaisen neuvonannon tarve, käytössäsi ovat aina kokeneet osaajat, jotka tietävät tilanteeseesi sopivat työkalut.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kokonaisvaltaista tukea kasvuun ja kansainvälisen liiketoiminnan arkeen.

valloitetaan maailma – yhdessä

Kotimainen
liiketoiminta

Käytännönläheistä verotusta ja juridiikkaa kotimaisille yrityksille sekä konserneille.

100% kotimaista asiantuntemusta

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Kokemuspohjaista lisäarvoa yrityskauppoihin ja muihin rakennejärjestelyihin.

Se on vain järjestelykysymys

Yrittäjät ja yksityishenkilöt

Henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Varaudu menestykseen