EtusivuPalvelutTyöntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus

Liikkuuko teilläkin työntekijät kansainvälisesti?

 

Rekrytoidaanko teillä talentteja ulkomailta? Tai laajeneeko yhtiö ulkomaille samalla työllistäen sinne paikallisia työntekijöitä? Työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhtiöiden rajat ylittäviin rekrytointeihin liittyy paljon huomioitavia seikkoja esimerkiksi yhtiön verotuksen sekä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta.

Työntekijöiden kansainvälisestä liikkuvuudesta puhuttaessa ei ole enää kyse pelkästään perinteisistä ulkomaankomennuksista vaan työntekijöiden liikkumisesta globaalisti sekä yrityksen että työntekijöiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Perinteisten ulkomaankomennusten lisäksi kansainvälinen työmatkailu, lyhyet projektikomennukset, usean maan työskentelytilanteet ja rajat ylittävä etätyöskentely asettavat yrityksille monenlaisia haasteita myös juridisten ja verotukseen liittyvien velvoitteiden osalta. Myös työntekijöiden pysyvät siirrot ulkomaille tai kansainvälisen talentin palkkaaminen Suomeen vaatii yrityksiltä huolellista suunnittelua ja ennakointia.

 


Etätyön verotukselliset ja juridiset näkökulmat  – Opas yrityksille 

TEHDÄÄNKÖ TEILLÄKIN ETÄTÖITÄ? 

Tiesitkö, että etätyön tekemiseen liittyy kuitenkin sekä lain että verotuksen näkökulmasta muutamia huomioitavia seikkoja, jotka koskevat sekä työntekijöitä että työnantajia?

Tässä etätyöoppaassa käsittelemme yleisimpiä työnantajan velvoitteita sekä kotimaan että ulkomaan etätyöhön liittyen. Oppaan tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään etätyön verotuksellisia ja juridisia koukeroita paremmin, jotta voit tukea työntekijöitäsi etätyöaikana tai etätyöhön siirtymisessä.

Asiantuntijamme kokosivat sinulle myös työnantajan muistilistan sekä kotimaan että ulkomaan etätyöhön, ota tärpit talteen!

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake. Opas on täysin maksuton eikä se sido sinua mihinkään. 

 


Miten voisimme olla avuksi?

Avustamme sekä työnantajan että työntekijöiden juridisten sekä vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden selvittämisessä kansainvälisissä tilanteissa. Laadimme myös tarvittavan dokumentaation, kuten erilaiset sopimukset ja hakemukset sekä Suomessa että kansainvälisen kumppaniverkostomme toimesta ulkomailla.  

Ennakkoon suunnitellut ja selkeät prosessit luovat organisaatiolle hyvän pohjan kansainväliseen liikkuvuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvissä tilanteissa. Kun työnantajan velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti, vältytään riskeiltä niin yrityksen kuin työntekijänkin näkökulmasta. Laadimme kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä ohjeistuksia ja politiikoita yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin varmistumme siitä, että kaikki yrityksen erityispiirteet ja tarpeet on otettu huomioon ja ohjeistus tai politiikka palvelee yritystä sen tarpeiden mukaisesti. Hyvin suunnitellut, selkeät ja tehokkaat prosessit luovat yritykselle kilpailuedun ja sitouttavat henkilöstöä. Laadimme myös kansainvälisen liikkuvuuden teemoihin liittyviä oppaita henkilöstöjohdon työkaluiksi ja järjestämme koulutuksia sekä työnantajan edustajille että työntekijöille.  

Voimme olla avuksi, jos sinulla on esimerkiksi:  

✔ Suunnitelmia yrityksen kansainvälistymisestä tulevaisuudessa 

✔ Kysymyksiä työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvistä velvoitteista 

✔ Tarvetta yrityksen sisäiselle ohjeistukselle tai politiikalle liittyen työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen, kuten ulkomaan etätöihin, työmatkoihin tai komennuksiin 

✔ Suunnitelmia palkata yhtiöön työntekijöitä tai johtoa ulkomailta tai olet itse lähdössä ulkomaisen yhtiön palvelukseen. 

 

Kysymyksiä? Jutellaan lisää!

 

+358 40 831 7473Näytä profiili 

Anna Tallqvist-Rantanen

Senior Associate

+358 40 080 0012Näytä profiili 

Suvi Vänskä

Partner
Head of Alder Private

 

Opi työntekijöiden kansainvälisestä liikkuvuudesta lisää

 

BLOGI | ETÄTYÖSKENTELYN VERONÄKÖKOHTIA OSA 1 – ETÄTYÖSKENTELY KOTIMAASSA

Toimistotyön tekeminen muualla kuin varsinaisella työnsuorittamispaikalla, eli etätyön tekeminen lasketaan tavallisiksi kotimaan työssäolopäiviksi ja etätyötä koskevat samat työsuhteen ehdot kuin työpaikalla tehtävässä työssä, kuten työntekovelvoite ja säännöllinen työaika.

Verotuksen näkökulmasta etätyöhön liittyy erityisesti työntekijän, mutta myös työnantajan kannalta huomioitavia seikkoja. Blogissa käsitellään kotimaan etätyöhön liittyviä kustannuksia ja niiden vähennysoikeutta työntekijän verotuksessa.

Vähennettäviä menoja ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä ja tietoliikenneyhteydestä, jotka on esitetty verovuosikohtaisesti Verohallinnon päivittyvissä ohjeissa.

 

 

BLOGI | ETÄTYÖSKENTELYN VERONÄKÖKOHTIA OSA 2 – ETÄTYÖSKENTELY ULKOMAILLA

Ulkomaan etätyöskentelyssä mahdollistetaan työn tekeminen ulkomailla Suomessa olevan työnantajan lukuun. Etätyöskentely ulkomailla on yleensä tilapäistä ja etätyöntekijällä säilyy työsuhde suomalaisen työnantajan kanssa ulkomailla työskentelyn ajan. 

Jos etätyöntekijällä on ulkomailla niin sanottu kotitoimisto, jonka lisäksi hän tekee työnantajayrityksen puolesta myyntityötä kyseisessä valtiossa, perusteet kiinteän toimipaikan muodostumiselle ovat vahvemmat. Kiinteä toimipaikka puolestaan voi aiheuttaa vero- tai raportointivelvollisuuksia. 

Blogissa käsitellään verotuksessa ja sosiaaliturvamaksuissa huomioon otettavia seikkoja, kun etätyötä tehdään Suomeen ulkomailta käsin. 

 

 

 

WEBINAARI | KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

Liikkuuko teilläkin työntekijät kansainvälisesti? Rekrytoidaanko teillä talentteja ulkomailta? Tai laajeneeko yhtiö ulkomaille samalla työllistäen sinne paikallisia työntekijöitä?

Työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhtiöiden rajat ylittäviin rekrytointeihin liittyy paljon huomioitavia seikkoja esimerkiksi yhtiön verotuksen sekä työnantajavelvoitteiden näkökulmasta.

Tästä näkökulmasta meidän Anna Tallqvist-Rantanen ja Henri Lyyski neuvovat webinaarissa, miten yhtiön kannattaa menetellä kansainvälisten rekrytointien tilanteissa, jotta tilanne hoidetaan hallitusti, sääntelyitä noudattaen. 

 

 

Hei, mitä kuuluu?


Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.