Vero- ja lakipalvelut: palvelukuvaukset

Erityisosaamista vaativien asiantuntijapalveluiden ostaminen voi olla joskus hieman hankalaa ja vaikeaselkoista.

Tällä sivulla pyrimme avaamaan mahdollisimman selkeästi keskeisten palvelukokonaisuuksiemme sisältöä. Tavoitteena on kuvata, miten kokonaisvaltaisuutta ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon maksimointia korostava palvelufilosofiamme näyttäytyy käytännön tasolla.


Kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus

Avustamme asiakkaitamme monimuotoisissa kotimaiseen ja kansainvälisen yritysverotuksen kysymyksissä. Palveluvalikoimamme kattaa yritysverotukseen liittyvien hallinnollisten velvollisuuksien hoitamisen, veroraportoinnin ja paikallisten verolakien tulkinnan. Laadimme säännöllisesti ennakkoratkaisuhakemuksia ja valituksia verohallinnoille ja hallinto-oikeuksille. Edustamme asiakkaitamme veroasioissa ja huolehdimme koko prosessista sekä siihen liittyvästä kirjeenvaihdosta.

Avustamme myös yhtiörakenteiden suunnittelu- ja verotuksen optimointihankkeissa. Tyypillisesti näiden hankkeiden puitteissa suunnittelemme ja toteutamme konsernin sisäisiä liiketoimia kuten osakevaihtoja, sulautumisia, jakautumisia ja varallisuuden siirtoja.

Kansainvälisten verokysymysten osalta avustamme muun muassa kiinteisiin toimipaikkoihin, rajat ylittävien sulautumisiin, BEPS-toimenpiteisiin sekä rajat ylittäviä järjestelyjä koskevaan raportointivelvollisuuteen (DAC6 / MDR) liittyen.

Ulkomaisten asiakkaiden kohdalla avustamme paikallisen tytäryhtiön tai sivuliikkeen verotusasioiden kokonaisvaltaisessa hoitamisessa ja tarjoamme myös apua muihin hallinnollisiin tarpeisiin liittyen.


Yrityskaupat ja rakennejärjestelyt (M&A)

Neuvomme pienissä ja keskisuurissa yrityskaupoissa ja rakennejärjestelyissä niin myyjä- kuin ostajapuolta. Oikeudellinen tukemme kattaa koko prosessin, salassapitosopimuksen ja aiesopimuksen neuvottelusta juridiseen due diligence -analyysiin ja kauppakirjan, osakassopimuksen sekä muun tarvittavan dokumentaation laatimiseen.


Strukturointi ja verotuksellinen due diligence

Tarjoamme strukturointi- ja verotuksellisia due diligence -palveluja pieniin ja keskisuuriin transaktioihin liittyen. Tyypillinen toimeksiantomme on integroitu myyjäpuolen toimeksianto sisältäen hankintarakenteen suunnittelun, kokonaisvaltaisen (verotuksellinen, juridinen ja taloudellinen) due diligence -analyysin sekä transaktioon liittyvän dokumentaation laatimisen (katso yllä tarkemmin eritellyt palvelut liittyen yrityskauppoihin ja rakennejärjestelyihin).

Vero- ja lakipalvelujen tiimimme työskentelee due diligence -toimeksiannoissa läheisessä yhteistyössä taloudellisen neuvonannon praktiikkamme kanssa tiedon jakamisen ja synergiahyötyjen maksimoimiseksi. Näin varmistamme, että prosessin aikana esiin tulevat seikat ja kysymykset hoidetaan asianmukaisesti ja ajallaan.


Sukupolvenvaihdokset ja omistukselliset muutokset

Avustamme asiakkaitamme onnistuneiden sukupolvenvaihdosten sekä muiden omistussuhteita koskevien suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoamalla yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä raktaisuja.

Suunnittelusta toteutukseen, otamme asiakkaan toiveet ja tavoitteet huomioon tehokkaan ratkaisun muotoilemiseksi. Huolehdimme myös prosessin kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ja edistämisestä, sisältäen ennakkoratkaisujen hakemisen, tarvittavan dokumentaation laatimisen sekä viranomaisrekisteröinnit.


Varallisuussuunnittelu ja muut palvelut yksityishenkilöille

Varallisuussuunnittelua koskevat palvelumme on suunnattu yksityishenkilöille, joilla on hallussaan heille tärkeää omaisuutta. Avustamme yksilöllisten ja tehokkaiden ratkaisujen suunnittelussa varallisuuden säilyttämiseksi sekä siirtämiseksi jälkipolville. Palvelemme suunnittelusta toteutukseen, lähtötilanteen ja tavoitteiden kartoittamisesta suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Tyypilliset varallisuussunnittelun yhteydessä suorittamamme palvelut liittyvät testamentteihin, avioehtoihin, lahja- ja kauppakirjoihin sekä edunvalvontavaltuutuksiin. Avunantomme saattaa myös liittyä erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin soveltuviksi katsottuihin rakenteisiin ja välineisiin kuten sijoitusyhtiöihin ja -rahastoihin tai vakuutuksiin.


Välillinen verotus

Avustamme monipuolisesti välilliseen verotukseen, erityisesti arvonlisäverotukseen ja tulleihin, liittyvissä toimeksiannoissa. Tyypillisissä toimeksiannoissa laadimme vastauksia selvityspyyntöihin sekä ennakkoratkaisuhakemuksia ja ohjauspyyntöjä. Tarvittaessa hoidamme myös valitusprosessin hallinto-oikeuksiin. Edustamme asiakkaitamme veroasioissa ja huolehdimme koko prosessista sekä siihen liittyvästä kirjeenvaihdosta.

Analysoimme myös asiakkaidemme arvonlisäverotukseen liittyviä käytäntöjä varmistaaksemme paikallisen lainsäädännön noudattamisen. Avustamme myös arvonlisäverotukseen liittyvien liiketoimintarakenteiden ja prosessien optimoinnissa.

Avustamme myös arvonlisäverotukseen liittyvien hallinnollisten velvollisuuksien hoitamisessa. Ulkomaisille asiakkaillemme tarjoamamme, hallinnollisten velvollisuuksien hoitamista koskevan kokonaispalvelun lisäksi avustamme kotimaisia asiakkaitamme myös eri toimintamaita koskevan kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä koordinoinnissa.


Yhtiöoikeus ja yritysten perustaminen

Avustamme säännöllisesti asiakkaitamme yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, kattaen muun muassa uusien konserniyhtiöiden perustamisen, päivittäisissä hallinnollisissa asioissa neuvonnan sekä tarvittavien päätösten ja muun yritysdokumentaation laatimisen.

Juridinen neuvontamme kattaa myös sijoituskierrokset, henkilöstön palkitsemisjärjestelmät, osake- ja optiojärjestelmät, rahoituksen hankkimisen sekä konsernin sisäiset rakennejärjestelyt.


Työoikeudellinen neuvonanto

Avustamme asiakkaitamme työoikeudellisissa kysymyksissä niin päivittäisen toiminnan kuin myös työ- ja johtajasopimusten laatimisen osalta.


Sopimukset, aineettomat oikeudet ja tietosuoja

Avustamme asiakkaitamme kaupallisten sopimusten ja yleisten ehtojen laatimisessa sekä kommentoinnissa. Osallistumme tarvittaessa sopimusneuvotteluihin ja autamme asiakkaitamme suojautumaan tarpeettomilta riskeiltä ja vastuilta.

Avustamme myös kansallisissa ja kansainvälisissä aineettomien (IPR) rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojan osalta laadimme ja tarkistamme henkilötietojen käsittelyä koskevia sopimuksia sekä neuvomme ja dokumentoimme tietosuojaan liittyviä käytäntöjä.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Jäikö jokin vielä askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin kerromme miten voisimme olla juuri sinulle avuksi.

+358 40 080 0012Näytä profiili 

Suvi Vänskä

Partner
Tax & Legal Services

+358 50 490 6870Näytä profiili 

Lotta Liljelund

Partner
Tax & Legal Services

Hei, mitä kuuluu?


Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.