Yritysvastuu

Ole vastuullisuuden edelläkävijä, liity meidän matkaan!

Vastuullinen yritys tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset ympäristölle, yhteiskunnalle ja eri sidosryhmille. Vastuullinen yritys myös tunnistaa omalle toiminnalleen olennaiset vastuullisuusteemat. Vastuullisuus ei tapahdu itsestään, vaan vaatii aktiivisia tekoja, päätöksiä ja sisäisiä prosesseja arjen toiminnan tueksi.

Meidän mielestämme vastuullinen liiketoiminta ei ole pistemäistä asioiden hallintaa tai irrallisia korulauseita ulkoisessa viestinnässä, vaan vastuullisuuden tulee olla kokonaisvaltainen ja kiinteä osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja arvonmuodostusta. Vastuullisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) sekä hyvään hallintoon (Governance). Nämä linkittyvät toisiinsa, ja yrityksen tulisi tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset vastuullisuuden osa-alueet, jotta vastuullisuus saadaan osaksi päivittäistä arkea ja käytäntöjä.

Haluamme viedä vastuullisuuden tekoihin ja käytäntöön, osaksi asiakkaidemme ydinliiketoimintaa.

Oletko pohtinut, miten vastuullisuus vaikuttaa liiketoimintaanne? Olipa yrityksesi voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva teknologiayritys, joka hakee rahoitusta tai vakaalla pohjalla toimiva asiantuntijayritys, joka pyrkii sitouttamaan henkilöstöään, on vastuullisuus keskeisemmässä roolissa toimintasi tulevaisuudessa kuin arvaatkaan.

PALVELUMME
Tarkemmat kuvaukset alla

✔  Verovastuullisuusworkshop
✔  Vastuullisuuskartoitus
✔  ESG Due Diligence
✔  Hallitusten vastuullisuusworkshop

 


VEROVASTUULLISUUSWORKSHOP 

Avustamme asiakkaitamme kehittämään liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kanssa linjassa olevan verostrategian sekä sisäiset ohjeet strategian jalkauttamiseksi. Huolellisesti jalkautettuna sisäiset prosessit ja ohjeet toimivat päivittäisten veroasioiden hoitamisen selkärankana ja päätöksenteon tukena. Avustamme myös asiakkaitamme valmistautumaan kotimaisen ja EU-tason sääntelyn lisääntymiseen ulkoista verovastuullisuusraportointia kehittämällä.

Valmistaudu muutoksiin laittamalla sisäiset prosessit kuntoon ja kartoittamalla ulkoisen verovastuullisuusraportoinnin tilanne ajoissa!

Verovastuullisuusworkshopissa käymme läpi yhtiön verostrategian ja muut sisäiset ohjeistukset, jotka ohjaavat päivittäisten verotukseen vaikuttavien ratkaisujen tekemistä. Käymme myös läpi sen, miten sisäiset ohjeistukset on jalkautettu organisaatiossa, jotta ohjeet eivät jää vain puheen tasolle ja toimivat aidosti päivittäisen liiketoiminnan tukena. Lisäksi keskustelemme toimintarakenteeseen liittyvistä veroriskeistä, mahdollisista aggressiivisista verorakenteista sekä käynnissä olevista oikaisuvaatimus- ja oikeusprosesseista. Kartoitamme myös veroilmoitusprosessien toimivuutta ja käytössä olevia tietoja veroilmoitusten oikeellisuuden varmentamiseksi. Sisäisten ohjeiden ja prosessien lisäksi käymme workshopissa läpi ulkoisen verovastuullisuusraportoinnin nykytilan sekä tavoitteet raportoinnin kehittämiseksi kansainvälisten standardien mukaiseksi.  

Workshopin lopputuloksena saatte käyttöönne tiiviin raportin verovastuullisuuden, sisäisten prosessien ja ulkoisen raportoinnin nykytilasta sekä suosituksemme jatkotoimenpiteistä.

 

VASTUULLISUUSKARTOITUS 

Oletteko jo vastuullisuuden konkareita vai vasta pohtimassa ensiaskelia vastuullisemman liiketoiminnan tiellä? Tarpeidenne mukaan räätälöidyllä ja haastatteluihin perustuvalla vastuullisuuskartoituksellamme saatte kattavan kuvauksen vastuullisuusasioiden tietämyksen tasosta tällä hetkellä sekä liiketoimintanne, toimialanne ja yrityksenne elinkaaren huomioon ottavat suosituksemme tarpeellisista kehityskohdista.

Vastuullisuuskartoituksen tavoitteena on kartoittaa ydinliiketoimintanne kannalta olennaiset vastuullisuusteemat, liiketoiminnan yhteys vastuullisuuteen ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen. Olennainen osa vastuullisuuskartoitusta on myös kartoittaa liiketoimintanne kannalta keskeiset sidosryhmät. Lisäksi kartoitamme toimialan yleiset vastuullisuusriskit, jotta toimintaanne vaikuttavista vastuullisuusteemoista saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva.

Tiimimme työssä yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen, oikeustieteellinen ja kauppatieteellinen ote. Keskitymme erityisesti sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon kysymyksiin ympäristöteemojen johtamista unohtamatta. Palvelumme räätälöidään toimialanne ja tarpeidenne mukaisesti, jotta saatte kartoituksesta irti konkreettisia käytännön suosituksia.

Vastuullisuuskartoituksen päätteeksi saatte käyttöönne kattavan raportin vastuullisuusasioiden tietämyksen tasosta tällä hetkellä sekä suosituksemme kehityskohdista.

 

ESG DUE DILIGENCE 

Vastuulliset yritykset tuottavat keskimäärin muita yhtiöitä paremmin ja niiden toimintaan liittyy muita yhtiöitä vähemmän riskejä. Yrityskaupoissa vastuullisuutta voikin tarkastella riskienhallinnan näkökulmasta: Vastuullinen yritys on yleensä hyvin johdettu yhtiö, jossa otetaan huomioon liiketoiminnan vaikutukset eri sidosryhmille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Yrityskauppojen näkökulmasta vastuullisuus tarkoittaa sitä, että kohdeyhtiö on mahdollisimman hyvässä kunnossa ja valmis tulevaisuuden haasteisiin. Tämän takia ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa tarkasteleva ESG Due Diligence tehdään yhä useammin osana yrityskauppaa edeltävää due diligence -prosessia. ESG Due Diligence räätälöidään kohdeyhtiön liiketoiminnan, toimialan ja koon mukaisesti. Otamme myös huomioon ostajan toiveet ja tarpeet, jotta ESG Due Diligence tukee mahdollisimman tehokkaasti ostajan riskiarviota ja mahdollisia tarpeita sisällyttää kohdeyhtiön vastuullisuustavoitteet ostajan omiin tavoitteisiin.

ESG Due Diligencessa käymme läpi kohdeyhtiön vastuullisuussuunnitelmat- ja prosessit, vastuuhenkilöt sekä mahdollisen ulkoisen vastuullisuusraportoinnin. Ydinosa ESG Due Diligencestä kuitenkin perustuu haastattelujen kautta kerättävään tietoon yrityksen tosiasiallisesta vastuullisuusasioiden ymmärryksestä, vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista kehittää liiketoimintaa.

Parhaimman lopputuloksen takaamiseksi suosittelemme tekemään ESG Due Diligencen yhdessä oikeudellisen, verotuksellisen sekä taloudellisen Due Diligence -selvitysten kanssa. 

 

HALLITUSTEN VASTUULLISUUSWORKSHOP 

Vastuullisuus on koko organisaation asia. Jotta vastuullisuudesta saadaan luotua koko organisaation läpäisevä keskeinen toimintaa ohjaava periaate, ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten tulee ymmärtää oma roolinsa vastuullisuuden edistäjinä. Yhtiöiden hallituksille suunnatun vastuullisuusworkshopin tavoitteena on opetella tunnistamaan, mitä hallituksen jäsenten pitäisi tietää vastuullisuudesta, miten hallituksen jäsenet voivat konkreettisesti vaikuttaa vastuullisuuden toteutumiseen yhtiössä ja miten vastuullisuudesta saadaan keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa.

 

Lisätietoja antavat:

+358 40 826 3409Näytä profiili 

Henri Lyyski

Senior Associate
Tax &Legal Services

+358 40 507 8457Näytä profiili 

Henri Becker

Partner
Sales & Customer Experience

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.