EtusivuPalvelutYritysvastuu

Yritysvastuu

Ole vastuullisuuden edelläkävijä, liity meidän matkaan!

Vastuullinen yritys tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset ympäristölle, yhteiskunnalle ja eri sidosryhmille. Vastuullinen yritys myös tunnistaa omalle toiminnalleen olennaiset vastuullisuusteemat. Vastuullisuus ei tapahdu itsestään, vaan vaatii aktiivisia tekoja, päätöksiä ja sisäisiä prosesseja arjen toiminnan tueksi.

Meidän mielestämme vastuullinen liiketoiminta ei ole pistemäistä asioiden hallintaa tai irrallisia korulauseita ulkoisessa viestinnässä, vaan vastuullisuuden tulee olla kokonaisvaltainen ja kiinteä osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja arvonmuodostusta. Vastuullisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) sekä hyvään hallintoon (Governance). Nämä linkittyvät toisiinsa, ja yrityksen tulisi tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset vastuullisuuden osa-alueet, jotta vastuullisuus saadaan osaksi päivittäistä arkea ja käytäntöjä.

Haluamme viedä vastuullisuuden tekoihin ja käytäntöön, osaksi asiakkaidemme ydinliiketoimintaa.

Oletko pohtinut, miten vastuullisuus vaikuttaa liiketoimintaanne? Olipa yrityksesi voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva teknologiayritys, joka hakee rahoitusta tai vakaalla pohjalla toimiva asiantuntijayritys, joka pyrkii sitouttamaan henkilöstöään, on vastuullisuus keskeisemmässä roolissa toimintasi tulevaisuudessa kuin arvaatkaan.

 

Verovastuullisuus­workshop

Avustamme asiakkaitamme kehittämään liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kanssa linjassa olevan verostrategian sekä sisäiset ohjeet strategian jalkauttamiseksi.


Valmistaudu muutoksiin laittamalla sisäiset prosessit kuntoon ja kartoittamalla ulkoisen verovastuullisuusraportoinnin tilanne ajoissa!

Lue lisää 

Vastuullisuuskartoitus

Kartoitamme ydinliiketoimintanne kannalta olennaiset vastuullisuusteemat, sidosryhmät, liiketoiminnan yhteys vastuullisuuteen sekä mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen.


Vastuullisuuskartoituksen päätteeksi saatte käyttöönne kattavan raportin vastuullisuusasioiden tietämyksen tasosta tällä hetkellä sekä suosituksemme kehityskohdista.

Lue lisää 

ESG Due Diligence

ESG Due Diligencessa käymme läpi kohdeyhtiön vastuullisuussuunnitelmat- ja prosessit, vastuuhenkilöt sekä mahdollisen ulkoisen vastuullisuusraportoinnin.


ESG Due Diligence räätälöidään kohdeyhtiön liiketoiminnan, toimialan ja koon mukaisesti huomioiden ostajan toiveet ja tarpeet.

Lue lisää 

Hallitusten vastuullisuusworkshop

Mitä jäsenten pitäisi tietää vastuullisuudesta? Miten jäsenet voivat konkreettisesti vaikuttaa vastuullisuuden toteutumiseen yhtiössä? Miten vastuullisuudesta saadaan keskeinen osa liiketoimintaa?


Jotta vastuullisuudesta saadaan luotua koko organisaation läpäisevä keskeinen toimintaa ohjaava periaate, ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten tulee ymmärtää oma roolinsa vastuullisuuden edistäjinä.

Lue lisää 

Johtamis- ja organisaatiokulttuurien kartoitus

Suosittelemme laajentamaan due diligence -prosessit kattamaan myös organisaatiokulttuurin sekä johtamiskäytännöt.


Kartoitamme molempien yhtiöiden organisaatiokulttuuria, toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja, päivittäisiä toimintatapoja ja vuorovaikutusta organisaation eri jäsenten välillä.

Lue lisää 

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio

Avustamme kartoittamaan organisaatioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa, laadimme lainsäädännön vaatimat suunnitelmat ja järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja workshopeja.


Työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen osa yritysvastuuta. Tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen ovat olennaisia tekijöitä tässä yhtälössä.

Lue lisää 

Lisätietoja antavat:

+358 40 826 3409Näytä profiili 

Henri Lyyski

Senior Associate

+358 40 507 8457Näytä profiili 

Henri Becker

Partner
Sales & Customer Experience

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.