EtusivuPalvelutYritysvastuuJohtamis- ja organisaatiokulttuurien kartoitus

JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOKULTTUURIEN KARTOITUKSET YRITYSKAUPPAPROSESSEISSA

Organisaatiokulttuurin keskiössä ovat kaikki organisaation jäsenet, ja organisaatiokulttuuri muodostuu jäsentensä välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuuria muokkaavat ihmisten taustat, arvot ja käytännöt, ja eri-ikäisiin yrityksiin onkin kerrostunut vuosien saatossa erilaisia organisaatiokulttuuriin vaikuttavia käytäntöjä ja arvoja. Organisaatiokulttuurissa ei ole kyse vain ympäripyöreistä sanoista, vaan kulttuuri on keskeinen tekijä esimerkiksi työntekijöiden houkuttelemisessa ja työntekijöiden sitoutumisessa. Organisaatiokulttuuri onkin keskeinen tekijä menestyksekkäässä liiketoiminnan harjoittamisessa.

Yrityskauppatilanne luo riskin kulttuurisesta yhteensopimattomuudesta, kun hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön erilaisia organisaatiokulttuureita sovitetaan yhteen. Kulttuurien integraatioon sisältyykin samaan tapaan riskejä kuin esimerkiksi kohdeyhtiön talouteen. Tutkimukset osoittavat, että yrityskulttuurien yhdistämisen onnistumisella on olennainen vaikutus, jotta tavoitellut yrityskaupan kautta syntyvät synergiaedut saavutetaan. Tämän takia suosittelemme laajentamaan due diligence -prosessit kattamaan myös organisaatiokulttuurin sekä johtamiskäytännöt.

Johtamis- ja organisaatiokulttuurien kartoituksemme on suunniteltu siten, että ensin kartoitamme hankkivan yhtiön organisaatiokulttuuria, toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja, päivittäisiä toimintatapoja ja vuorovaikutusta organisaation eri jäsenten välillä. Tämän jälkeen suoritamme vastaavan kartoituksen kohdeyhtiöön. Hyödynnämme kartoituksessa ryhmä- ja yksilöhaastatteluita laadullisen datan keräämiseksi. Tavoitteenamme on kartoittaa, muodostavatko hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön johtamis- ja organisaatiokulttuurien erot esteitä yrityskaupan onnistumiselle ja mihin osa-alueisiin yrityskaupan toteutuksen jälkeen tulisi kiinnittää huomiota, jotta integraatio onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.  

Jutellaan lisää!

+358 40 826 3409Näytä profiili 

Henri Lyyski

Senior Associate

Tilaa A&S-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat hyödyllistä tietoa ajankohtaisista aiheista ja tapahtumakutsumme suoraan sähköpostiisi.

Kerättyjä tunnistetietoja käytetään ainoastaan viestinnällisiin tarkoituksiin. Voit koska tahansa muuttaa tilausasetuksia tai peruuttaa uutiskirjeen.