Hae sivustolta

Lindström Group

Kehitämme kasvavan Lindströmin kanssa jatkuvaa verovarmuutta ja toimintaympäristöä yhteistyössä eri maiden verottajien kanssa. Tutustu yhteistyöhön!

Julkaistu 05.04.2022

Lindström on yksi Euroopan ja Aasian johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on yli 170-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Yhtiö tarjoaa kattavasti tekstiilialan palveluita ja ratkaisuja asiakkaiden toimitilojen siisteyteen, sisustamiseen, työpukeutumiseen sekä suojautumiseen. Tytäryhtiö Comfortan kautta huolehditaan myös hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluista. Perheomisteisen yhtiön menestyksen taustalla on konseptiohjattu toiminta, joka toimii tällä hetkellä 24 Euroopan ja Aasian maassa työllistäen 4770 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 ylitti 432 m€.

Lindströmin laaja toiminta-alue ympäri Eurooppaa ja Aasiaa tarkoittaa, että talouden hallinta vaatii valtavasti tietoa kansainvälisistä siirtohinnoittelumääräyksistä sekä osaamista paikallisista verotukseen liittyvistä käytännöistä jo 24 maassa. Kumppanikseen voimakkaasti kasvava Lindström valitsi Alderin, jonka kanssa yritys kehittää jatkuvaa verovarmuuttaan ja toimintaympäristöään yhteistyössä eri maiden verottajien kanssa.

Vuonna 2017 alkanut yhteistyö kattaa nykyään laajasti tulo- ja välillisen verotuksen, siirtohinnoittelun sekä kaiken tarpeellisen operatiivisen ja strategisen tuen. Juha Nuutinen ja Evgenia Laxberg Lindströmin taloushallinnosta kertovat, että yhteistyötä Alderin asiantuntijoiden kanssa tehdään niin tiiviisti, että he tuntuvat olevan kollegoita, osa Lindströmin tiimiä.

“Omaan työhöni Treasury-osaston johtajana kuuluu laaja-alaisesti erilaiset rahoitukseen liittyvät asiat, Laxbergin osaamisaluetta puolestaan on sisäinen auditointi ja taloushallinnon raportointi. Siirtohinnoittelusta tai verotuksen käytännöistä eri maissa meillä sen sijaan ei ole laaja-alaista osaamista. Tässä Alder astuu kuvaan. Me voimme keskittyä enemmän omaan ydinosaamiseemme ja saamme heiltä tarvittavaa asiantuntemusta ja erikoisosaamista siirtohinnoitteluun ja verotukseen liittyen.”, Nuutinen kertoo.

“Jatkuvana palveluna Alder tekee meille siirtohinnoittelun dokumentaatiota ja siirtohinnoitteluun liittyvää neuvontaa. Lisäksi olemme saaneet Alderin asiantuntijoilta apua muun muassa yritysjärjestelyissä, lähde- ja tuloverotuksessa sekä uusien sisäisen rahoituksen ja siirtohinnoittelun mallien implementoinnissa”, Laxberg listaa.

“Tuntuu, kuin meillä olisi kollega, jonka ansiosta me voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme. Alderilla on syvä ymmärrys siitä, kuinka liiketoimintamallimme toimii. Yhteistyö sujuukin erinomaisesti ja proaktiivisesti.”

Viime vuonna Lindström uudisti sisäisen rahoituksen hinnoittelumalliaan. Alderin apu toi varmuutta siihen, että siirtohinnoitteluun liittyvät näkökulmat tulevat huomioiduksi.

“Konsultoimme Alderin asiantuntijoita sopivasta mallista ja keskustelimme viranomaisvaatimuksista sekä ohjeistuksista. He pystyivät selkeästi kertomaan meille OECD:n uusimmat ja relevantit ohjeistukset ja ottamaan huomioon Lindströmin liiketoimintamallin, joiden pohjalta saatiin luotua malli joka johti myös hallinnollisesta näkökulmasta fiksuun lopputulokseen. Ja kun malli on siirtohinnoittelun ja verotuksen asiantuntijoiden luoma, se tuo varmuutta, että kaikki siihen liittyvät näkökulmat ovat asianmukaisesti huomioitu”, Nuutinen kertoo.

Niin Lindströmillä kuin Alderilla kiitetään hyvin toimivaa yhteistyötä, joka sujuu positiivisissa tunnelmissa.

“Yhteistyö on hyvin joustavaa ja saamme vastaukset nopeasti. He ymmärtävät erittäin hyvin operatiivista liiketoimintaamme, joka on ensiarvoisen tärkeää, ja pystyvät soveltamaan omaa asiantuntemustaan toiminnassamme sekä avaamaan verotuksellisia ja siirtohinnoitteluun liittyviä seikkoja selkeästi meillekin. Eikä yhteydenpito ole turhan formaalia, vaan tapaamiset ovat rentoja ja niissä on aina hyvä tunnelma”, Nuutinen toteaa.

“Asiakaskokemus on loistava”, Laxberg summaa.

”Yhteistyö Lindströmin kanssa on ollut erittäin laaja-alaista, läheistä, vaikuttavaa ja todella mukavaa”, summaa asiakkuudesta vastaava osakas Henri Becker. ”Jatkuva verovarmuuden ja toimintaympäristön kehittäminen eri maiden verottajien kanssa käytävien ennakollisten prosessien kautta on olennainen osa yhteistä tahtotilaa ja keskeinen osa yritysvastuullisuutta”, hän jatkaa.

”Lindström on voimakkaasti kasvava, vastuullinen yrityskansalainen, jossa osaamista arvostetaan ja katse pidetään horisontissa samalla tehden asiakkaiden kannalta jatkuvasti oikeita ja vaikuttavia ratkaisuja. Alder on samanlainen, joten yhteinen tahtotila on helppo tunnistaa, sanoittaa ja toteuttaa. Yhteydenpitomme on laajaa ja jatkuvaa. Juha ja Evgenia ovat molemmat rautaisia ammattilaisia ja huikeita persoonia, joiden kanssa on ilo tehdä töitä ja parantaa myös maailmaa pala palalta.”

Haastattelun toteutti helmikuussa 2022 viestintätoimisto Aava & Bang.
Kuva: Lindström Oy, Veikko Kähkönen

Tehdäänkö seuraava projekti yhdessä?

Autamme asiakkaitamme kasvamaan ja kansainvälistymään, suunnittelemaan ja menestymään, hallitsemaan riskejä ja kommunikoimaan sekä hoitamaan tehokkaasti velvollisuudet. Yhdessä globaalin kumppaniverkostomme kanssa varmistamme, että asiakkaamme voivat keskittyä rajat ylittävään liiketoimintaansa ilman ylimääräisiä huolia, tarpeettomia riskejä tai kohtuutonta hallinnollista vaivaa.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.

Haluamme olla asiakkaidemme kumppani, luotettu neuvonantaja kaikissa tärkeissä kysymyksissä. Muodostamme toimeksiantotiimit aina vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, joten käytössäsi on sinulle nimetyn yhteyshenkilön kautta koko kattava palvelutarjontamme sekä globaali verkostomme.